Съразпнах се с Христа

Победата над съзнателния грях ще я получим чрез вяра, вярата, че нашият стар човек е съразпнат с Христа.

Overview: Тема 2

Listen / Read

Short and Powerful Messages

Wallpapers

Back to All Themes