Oppgi alt

Og den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg – altså bære det korset som jeg selv skal nagles til, altså hjelpe til, enfoldig sagt, med sin egen korsfestelse.

Jeg skal nå korsfestes med Kristus, jeg skal avlives. Og så skal jeg hjelpe til selv. Jeg skal ville det forferdelig gjerne selv. Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg kan ikke være min disippel. Nå har han sagt det to ganger. Og så kommer det vers 33: Således kan da ingen av eder være min disippel. Det er altså hans innbydelse til å bli opptatt til hans skole, etter at vi har blitt omvendt.

Tredje gang – og dermed er det hele sagt. Her står det helt annerledes, fullstendig annerledes, og tar med resten: Således kan da ingen av eder – det var de som var kommet til han og fulgte han – være min disippel, eller elev, eller bli opptatt til hans skole – uten at han oppgir alt det han eier. A L T. Alt det han eier.

Devotional

“Oppgi alt”: Hva er betingelsen for å bli en lærling av Jesus – og hva vil det si?

You have to log in if you want to save your answer.

Tilbake til Tema 2