Om oss

Troens ord

«Troen på livets ord er den største makt som eksisterer i universet.» Dette sitatet fra Elias Aslaksen oppsummerer hans liv og lære.

«Troens ord» er en bibelstudieressurs basert på skrifter og taler av Elias Aslaksen (1888-1976). Hans forkynnelse fulgte Guds ord og troens lydighet 100 %. Han trodde på et liv i seier over synd og full forvandling til Kristi bilde, akkurat som det står skrevet mange steder i Bibelen, og hans tro var på en allmektig Gud som har all makt i himmelen og på jorden til å gjøre det fullt ut mulig å leve dette livet for hver enkelt som tror.

Det står skrevet om Paulus at han var en lærer for hedningene i tro og sannhet, og dette er mønsteret som Elias Aslaksens lære fulgte. Først å tro at Ordet er sant og godt på alle måter. Deretter, med en personlig, levende tro, å leve etter det.

Gjennom troens ånd i talene, skriftene og bibelstudiene på dette nettstedet, kan troen på å leve et slikt seirende liv bli født og styrket i hvert hjerte som er villig til å stride troens gode strid og gripe det evig livet!

Om Elias Aslaksen (1888-1976)

I Filipperne 3, 7-8 skrev Paulus: «Men det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet som tap. Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verd. For hans skyld har jeg tapt alt, jeg akter det for skrap, for at jeg kan vinne Kristus.»

Elias Aslaksen i begynnelsen av tjueårene, som sekondløytnant. Han var en svært intelligent ung mann, men han ga opp sin karriere i marinen fordi han ble grepet av Jesus Kristus.

Disse ordene gjenspeiles i Elias Aslaksens liv. Han var en spesielt begavet ung mann med en utmerket utdannelse og en lovende karriere som den fremste kadetten i den norske marinens historie, men han ga opp alt for å jage mot «seiersprisen som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus». (Filipperne 3, 14.) Han ga hele sitt liv for å fremme evangeliet, både ved troens lydighet i hans personlige liv og ved utrettelig forkynnelse av troens ord mange steder over hele kloden i mange år.

Både hans omfattende samling med artikler og skrifter og hans forkynnelse var basert på 100 % trofasthet mot Guds ord. Kanskje det er dette som gjør talene og skriftene hans så skarpe og kraftige selv nå, mer enn 40 år etter hans død. Han gikk ikke rundt grøten for å komme med et poeng, men han talte Guds ord tydelig og direkte slik han opplevde det i sitt eget liv.

Elias Aslaksen taler på et friluftsmøte

Han forkynte evangeliet om et liv i seier over synden. Tro ble født i mange hjerter som et resultat av hans tjeneste og undervisning, men spesielt på grunn av hans liv. Han hadde en så levende tro på Gud at når han talte i denne troens ånd, var det nesten umulig ikke å bli styrket. Han hadde en spesiell gave for å tale på en slik måte at lytterne ble trollbundet og fikk troen på at et liv i seier over synden også var mulig for dem.

Aslaksen var en begavet taler, og kunne formulere ting på en slik måte at de som hørte på ble trollbundet.

Han var et varmt og elskverdig menneske, full av kjærlighet og godhet. Han tiltrakk folk som fluer til honning på grunn av den levende atmosfæren som var med ham, men han samlet alltid til hodet, Jesus Kristus. Han trivdes med å sitte og snakke med ungdommer om Guds ord, og når han kom i gang, kunne han lett snakke i en time eller to. Han var trofast mot sannheten, men alltid i kjærlighet. Så han kunne formane og oppmuntre og hadde alltid noe fra Gud å gi og velsigne med.

Der Aslaksen var, var det alltid en god atmosfære.

Hans lære lever videre i artikler og taler han etterlot seg, og mange har blitt styrket i sin tro ved hans ord. Vårt håp er at også du vil bli styrket og oppmuntret til å stride troens gode strid gjennom innholdet på dette nettstedet.

Aslaksen var en svært flittig skribent, som gjennom livet skrev hundrevis av brev, artikler, hefter, bøker og sanger.
Elias Aslaksen ca.70 år

Om AktivKristendom

Besøk det ofisielle nettstedet aktivkristendom.no for mer detaljert informasjon om AktivKristendom.

AktivKristendom av Brunstad Christian Church utforsker hvordan Guds ord utfordrer oss og gjør oss i stand til å leve 100 % etter hans vilje, så vi ikke lenger trenger å falle i synd, men kan komme til et liv i seier.