Jesteś umiłowany i powinieneś miłować

Rozdział 1

Chrześcijaństwo, nawrócenie, zbawienie, ewangelia – czego to dotyczy? Co chce Bóg z nami uczynić? O co tu chodzi???

Tutaj chodzi o 2 rzeczy:

I Bóg nas miłuje. „Albowiem tak Bóg umiłował świat (…)”

Jana 3, 16.

II My również go miłujemy:

„Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował”.

1 Jana 4, 19.

Czy nie chodzi jednak o wiele więcej spraw? Nie, o nic innego! Wszelkie inne dobro jest nieuniknioną konsekwencją tego! Kto nas miłuje wielką i czystą miłością? Jezus Chrystus. Mocno to poświadczył. Kto również go miłuje? Oczywiście każdy, kto zdaje sobie sprawę z tej wzniosłej miłości.

Ponieważ Bóg cię miłuje doskonałą miłością, jest tylko jedna rzecz, którą chce z tobą, a mianowicie czynić dobro względem ciebie. To jedyna myśl i plan, jaki ma dla ciebie. Nic gorszego niż to!

Kiedy mężczyzna naturalnie kocha kobietę, czyni względem niej dobro, daje jej prezenty itp., a ona lubi jego osobę, wtedy Ona również go kocha i jest stosunkowo bardzo szczęśliwa na tym świecie tak długo, jak ten związek się utrzymuje. A jednak to szczęście jest niczym w porównaniu z tym, które powstaje przez bycie kochanym przez Boga, przez Jego miłującego i doskonałego Syna Jezusa Chrystusa i przez wzajemne umiłowanie! Dlaczego?

Ponieważ Jego miłość jest o wiele większa! Ponieważ jest o wiele bogatszy i potężniejszy! A przede wszystkim dlatego, że Jego istota, osobowość, usposobienie są nieskończenie lepsze, szlachetniejsze i bardziej chwalebne pod każdym względem!

Pomyśl, że jesteś przez niego kochany!!!??? – – –

Co za szczęście! Co za wielkość! Co za oferta! Nic dziwnego, że ewangelia nazywana jest dobrym i radosnym poselstwem!

Kim jesteś, droga duszo, że miałabyś powiedzieć temu „nie, dzięki”? Miałabyś Go odrzucić? Miałabyś raczej wybrać bycie bez Niego? Oddał za ciebie swoje życie, wycierpiał wszystko dla ciebie, odpuścił cały twój grzech, utorował drogę od wszystkich grzechów i przekleństw, abyś mógł po niej iść! „Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga”. 1 Piotr 3, 18.

Wyznaj swój grzech, a On ci wszystko wybaczy! 1 Jana 1, 9.

Módl się o moc, a On cię wzmocni! Daje ci wiarę, miłość, ducha i moc, abyś robił to, co sprawiedliwe i dobre w Jego oczach, a ty stajesz się całkowicie szczęśliwy, zawsze szczęśliwy! Dostajesz wszystko, czego potrzebujesz, aby móc uporządkować swoje sprawy, wyznać i naprawić to, co zrobiłeś źle. –

Dostajesz wszystko, czego potrzebujesz od Tego, który jest bogaty w moc i dobroć, który cię miłuje, abyś mógł czynić to, czego teraz nie potrafisz, a mianowicie czynić dobro i przestać czynić zło.

Uchwyć się miłości do Niego! On cię miłuje! Powiedz Mu „tak”! Umiłuj Go również! Wtedy doświadczysz tego, co Jego niewymownie wielka miłość przyniesie ci z niewyobrażalnego i niepoznawalnego szczęścia i chwały w twoim sercu.

Nie ma nic lepszego niż miłowanie i bycie miłowanym! Zwłaszcza, gdy jest taka osoba, która nas miłuje i którą również miłujemy. Nie mów Mu „nie”! Jezus wzywa cię teraz. –

Devotional

Posłuchaj/przeczytaj artykułu “Jesteś umiłowany i powinieneś również umiłować”. Co dla ciebie znaczy, umiłować Jezusa z powrotem? Zapisz kilka konkretnych punktów.

You have to log in if you want to save your answer.