Szeretve vagy és viszont kell szeretned

Click to listen to the speech.

Kereszténység, megtérés, üdvösség, evangélium – mit jelentenek ezek? Mi Isten szándéka velünk? Mire megy ki ez? Két dolog a lényeg:

I) Hogy Isten szeret bennünket. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy …” Ján.3,16.

II) Hogy mi viszont szeretjük Őt: „Mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket!”Ján.4,19.

Nincs itt másról is szó? Nem, nincs semmi másról! Minden más jó ennek elkerülhetetlen következménye! Ki szeret bennünket hatalmas és tiszta szeretettel? Jézus Krisztus. Ezt Ő alaposan bebizonyította. Ki szereti Őt viszont? Természetesen azok, akik felfigyelnek magasztos szeretetére. 

Mivel Isten szeret téged, tökéletes szeretettel, így csak egyes-egyedül egy dologra gondol veled kapcsolatban, mégpedig, hogy jót tegyen veled. Csakis ez az egyetlen terve és gondolata veled. Ettől rosszabb terve nincs! Ha egy férfi szeret egy nőt, akkor jót akar vele tenni, ajándékokat vesz neki stb., és ha a nőnek tetszik a lénye és személye, akkor viszont szereti őt, és viszonylag boldogok ezen a világon, ameddig ez a kapcsolat tart. De ez a boldogság össze sem hasonlítható azzal a boldogsággal, ami azáltal jön, hogy Isten szeret minket tökéletes Fia, Jézus Krisztus által, és azáltal, hogy viszont szeretjük Őt!

Miért?

Mert az Ő szeretete kimondhatatlanul nagyobb! Mert Ő annyival gazdagabb és hatalmasabb! És főként azért, mert lénye és személyisége, gondolkodásmódja sokkal-sokkal jobb, nemesebb és csodálatosabb minden szempontból!

Gondold meg – szeretve lenni általa!!!??? —

Micsoda boldogság! Milyen hatalmas dolog! Micsoda ajánlat! Nem csoda, hogy az evangéliumot örömüzenetnek hívják!

Ki vagy te, kedves lélek, aki erre azt mondod: „köszönöm, nem”? Elutasítod őt? Hogy inkább azt válasszad, hogy Ő nélküle élj? Életét adta érted, mindent elszenvedett érted, megbűnhődött összes vétked miatt, kiutat nyitott minden bűnből és átokból, hogy lehetőséged legyen járni azon!

„Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaz a nem igazakért.” 1.Pét.3,18.

Valld meg bűneidet és Ő megbocsátja minden bűnödet! 1.Ján.1,9.

Kérj erőt és Ő megerősít! Hitet, szeretetet, szellemet és erőt ad, hogy megtehesd ami az Ő szemeiben helyes és jó – és boldog leszel, állandóan boldog! Megkapsz mindent, amire szükséged van ahhoz, hogy rendbe hozd dolgaidat, megvalljad és jóvá tegyed, amit rosszul tettél.

Mindent megkapsz, amire szükséged van, Őtőle, aki bővölködik erőben és jóságban, aki szeret téged, és képes leszel megtenni azt, amit most nem tudsz, nevezetesen a jót, és felhagysz a rossz cselekvésével.

Ragadd meg a szeretetet iránta! Ő szeret téged. Mondj „igent” neki! Szeresd Őt viszont! Akkor meg fogod tapasztalni, hogy kimondhatatlanul nagy szeretete elképzelhetetlenül és kimondhatatlanul nagy boldogságot és dicsőséget hoz szívedbe. Nincs jobb annál, mintsem szeretni és szeretve lenni! Különösen akkor, ha egy ilyen személy szeret bennünket, és ha egy ilyen személyt szerethetünk viszont. Ne mondj „nem”-et Őneki! Jézus most hív téged. –

Devotional

Olvasd el/hallgasd meg a “Szeretve vagy, és viszont kell szeretned” című cikket. Mit jelent számodra Jézust viszont szeretni? Jegyezz fel néhány konkrét pontot!

You have to log in if you want to save your answer.