Смирението е самото нещо

Първокласно смирение е човек да съди себе си доброволно и да се снишава от собсвен подтик.

Overview: Тема 4

Listen / Read

Short and Powerful Messages

Wallpapers

Back to All Themes