Ydmykhet er selve saken

Førsteklasses ydmykhet består deri at man frivillig dømmer seg selv og fornedrer seg selv — av egen drift.

Oversikt: Tema 4

Hør / Les

Korte og kraftige taler

Bakgrunnsbilder

Tilbake til alle temaer