“…élek pedig többé nem én…”

„…élek pedig többé nem én…” Gal.2,20.

Milyen nagy mirákulumnakkell történnie ahhoz, hogy valóban ezt írhassuk, mikor még itt élünk ezen a földön? —

Hogyan tudnéktovábbra is vétkezni, ha én magammár nem élek? Hogyan lehetekharagos, megsértődött, keserű, elégedetlen, hálátlan, hogyan lehet bennem más ellen valami, hogyan lophatok, hazudhatok, aggodalmaskodhatok, hogyan lehetek hiú, díszítő mániás, civakodó, vitatkozó, csüggedt, sértődött, becsvágyó vagy gőgös vagy pénzszerető, vagy hogyan dicsekedhetek magammal?

Nos, válaszolj nekem erre! Hogy okozhat ártalmat az, aki egyáltalán nem él többé maga? Addig vétkezünk, ameddigmimagunkélünk!!! Hogyan követelhetekvalamit magamnak, ha én magam többé nem élek?

Ha nem akarok mindent feladni, és Krisztussal meghalni, akkorkénytelen vagyok tovább vétkezni.

„Nem cselekedhetik bűnt, mivelhogy Istentől született”, ami azt jelenti: nem vétkezhet, mert meghalt Krisztussal = mert többé nem él maga. 1.Ján.3,9.

Hogy lehetséges nem szeretni, mikor Krisztus él bennem? Gal.2,20. Hogyan tehetnék igazságtalanságot, ha Krisztus él bennem?

Nem lehet bennem egy időbenKrisztus és tudatos bűn! Ha Krisztus bennemvan, akkora bűn a szívemen kívülvan. Ha bűn van a szívemben, akkorKrisztus kívül van. – Éppen ezért állhat a megtért ember szívénekajtajaelőttés zörgethet, ahogy a Jel.3,20-ban van írva.

Sajnos a legtöbben továbbra is maguknak élnek, mert köztudott, hogy a legtöbben ezt vagy azt a bűnt elkövetik, alkalomról alkalomra, igen, még a legdurvább bűnöket is, mint pl. hazudnak vagy van valami bennük a másik ellen!

Hogyan védhetném magamat és a sajátomat, és mentegetőzhetek, ha halott vagyok?

Hogyan lehetek önző, ha én magam nem élek? Hogyan lehet eleven érdeklődésem a háztartási eszközökben, ruházatban és a szép színekben, ha meghaltam? Mit érdekli az a halottat, hogy mit mondanak vagy vélnek az emberek róla??? Nos, válaszolj nekem erre! –

És milyen fájdalmat okozhat az nekem, ha valaki megkárosít a földi dolgokban, ha én magam meghaltamannak? Mekkoraörömetadhat a halottnak, ha továbbra is sok pénz jön a számlájára? Nos, mondd meg nekem!

Senkinek nem áll jogában azt mondani, hogy nincs már önös akarata, de Isten nagy kegyelme által lehetséges úgy tűnnie, hogy nincs. – Hogyan szerethetem a világban lévő dolgokat, ha meghaltamazoknak?

Az áll az egyik énekben: „többé nem akarok” = nem akarok magamnak élni. Igaz ezterád nézve?

Általában igen sokat akarunk!!!

A halottnak– aki maga már nem él – nincs már veszíteni valója, mivel valóban eltávozott mindentől (elhalálozott).

Sok védelmezni valója van annak, aki még él maga. Sok szerencsétlenség érheti, hatalmas veszteséget szenvedhet, és embertárasai rettenetesen gyötörhetik. De ezek nemveszik el az életét, amint azt gyakran állítják. Hanem lehetősége van magától letenni. –

És akkor megtörténne az a nagy csoda, vagy mirákulum, hogy minden szükségtelen aggodalomtól és gyötrelmétől megszabadult!!! – Csodálatos! Így minden csak nyereség lesz, kivétel nélkül! –

„…a bűnöknek meghalván…”1.Pét.2,24. „…akik meghaltunk…” Róm.6,2. Ha meghaltunk Krisztussal, miért kezelnek bennünket úgy, „mintha e világban élők volnánk…”? Kol.2,20.

Hallottál valaha is ehhez hasonlót???

Meg kell kérdeznünk: Mi kell ahhoz, hogy valóban eljussunk erre a leírhatatlanul dicsőséges állapotra? Két dolog: I. Hogy igazánakarjunkmeghalni önmagunknak és minden sajátunknak. II. Élő, személyes eltulajdonított hit, hogy meghaltunk Krisztussal, amikor Ő meghalt a Golgota kereszten.I. Ha akarjuk ezt, akkor tudunk hinni.
II. És az által, hogy hiszünk, valóssággá lesz.

A ti Elias Aslaksenetek.

Devotional

Az “… élek pedig többé nem én …” című cikkben ezt írja Aslaksen: “Ha Krisztus bennem van, akkor a bűn a szívemen kívül van. Ha bűn van a szívemben, akkor Krisztus kívül van.” Mondhatod, hogy Krisztus él benned, ha kísértve vagy? Miért?

You have to log in if you want to save your answer.