Rólunk

Words of Faith

“Faith in the Word of Life is the greatest power that exists in the universe.” This quote from Elias Aslaksen sums up his life and teaching.

“Words of faith” is a Bible study resource centered on the written and spoken messages of Elias Aslaksen. His preaching adhered 100% to the Word of God and obedience to the faith. He believed in a life of victory over sin and full transformation into the image of Christ, just as the Bible speaks about in many places, and His faith was in an Almighty God who has all power in heaven and on earth to make this life fully possible for each one who believes.

It’s written about Paul that he was a teacher of the Gentiles in faith and truth, and this is the pattern that Elias Aslaksen’s teaching followed. First to believe that the Word is true and good in every way. Then, with a personal, living faith, to live according to it.

Through the spirit of faith shared in the messages and Bible studies on this website, faith for living such an overcoming life can be born and strengthened in every heart that is willing to fight the good fight of faith and lay hold on eternal life!

Elias Aslaksenről (1888-1976)

A Filippi 3:7-8-ban Pál azt írja: „Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem Krisztusért. Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Őérte kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem.”

Elias Aslaksen in his early twenties, as first lieutenant. He was a very intelligent young man, but he gave up his career in the navy because he was gripped of Jesus Christ.

Ezek a szavak visszhangoztak Elias Aslaksen életében. Egy kivételesen tehetséges fiatalember volt, aki kiváló végzettséggel rendelkezett és ígéretes karrierre volt kilátása a norvég haditengerészet valaha volt legjobb képességű haditengerészeként. Mégis mindent feladott „Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmáért.” (Filippi 3:14.) Egész életét az evangélium terjesztésére adta, mind a személyes életben való hitbeli engedelmesség révén, mind pedig a hit szavának fáradhatatlan, sok éven át tartó, a földkerekséget átfogó hirdetése által.

Mind a tekintélyes mennyiségű írott üzenete, mind az igehirdetése Isten Igéjéhez való 100%-os hűségen alapult. Talán ez teszi üzeneteit olyan élessé és erőteljessé most is, több mint 40 évvel halála után. Kertelés nélkül, világosan és közvetlenül mondta ki Isten Igéjét, ahogyan saját életében is megtapasztalta.

Elias Aslaksen preaching at an open-air meeting

A bűn feletti győzelmes élet evangéliumát hirdette. Sok szívben született hit szolgálatának és tanításának, de főként életének köszönhetően. Olyan élő hite volt Istenben, hogy amikor e hit szellemében beszélt, szinte lehetetlen volt nem megerősödni. Különleges ajándéka volt oly módon beszélni, hogy hallgatóit székükre ragasztotta, és amikor beszélt, a hallgató hitte, hogy a bűn felett győzedelmeskedő élet számára is elérhető.

Aslaksen was a brilliant speaker, and was able to articulate things in such a way that people were glued to their seats.

Melegszívű és kellemes ember volt, telve szeretettel és jósággal. Az embereket úgy vonzotta magához, mint méz a legyeket a hangulatos légkör miatt, amely körbevette őt, de mindig a Fejhez vonzott mindenkit. Szeretett ülni és beszélgetni a fiatalokkal Isten Igéjéről, és mikor belelendült, egy-két órán át is tudott beszélni. Hű volt az igazsághoz és mindig szeretetteljes, így buzdítani és bátorítani tudott másokat és mindig volt valamije Istentől, amit áldásul adhatott.

Where Aslaksen was, there was always a good atmosphere.

Tanítása a hátrahagyott üzenetekben él tovább és szavai által sokan megerősödnek hitükben. Reméljük, hogy weboldalunk tartalma Téged is megerősít és bátorít a hit jó harcára.

Aslaksen was a very active writer, who in the course of his life wrote hundreds of letters, articles, pamphlets, books and songs.
Elias Aslaksen, about 70 years old.

Az AktívKereszténységről

Látogass el az aktivkereszténység.hu honlapra részletesebb információért az AktívKereszténységről.

A Brunstad Christian Church honlapja, az Aktív Kereszténység feltárja, hogy Isten Igéje hogyan késztet és tesz képessé minket arra, hogy 100%-ban az Ő akarata szerint éljünk. Többé nem szükséges bűnbe esnünk, hanem győzelmes életre juthatunk.