Gods wil doen zoals die in de hemel gebeurt

Wij als arme stakkers in deze boze wereld, met een vlees waar geen goed in woont, met een sterke eigen wil, met sterke lusten en sterke meningen.

Dat we in zo’n mate verlost worden dat Gods wil gedaan kan worden in ons leven, en dat iedereen persoonlijk Gods wil doet zoals die in de hemel gebeurt.

Zij die in de hemel zijn hebben geen eigen wil om te verloochenen, maar wij wel!

En dan TOCH Gods wil doen, zoals die in de hemel gebeurt.

Ja, wie vind dat hij het zo gedaan heeft? Als we nu iedereen zouden vragen of ze vonden dat zij Gods wil deden? Dan zouden meesten wel twijfelen, denk ik.

En als je één van de weinigen zou zijn, die zonder twijfel JA zou zeggen, maar dan zou het toch nodig zijn om een extra vraag te stellen, zodat het in overeenstemming is met dit woord hier:

Vind je dat je het doet zoals het in de hemel gebeurt? Dat al Gods wil door jou op aarde gedaan wordt zoals die in de hemel gebeurt. Dan kunnen we ons afvragen: hoe gebeurt die in de hemel? Ja, dat is het makkelijkst te beantwoorden. Of beter gezegd is dat het enige wat je makkelijk kan beantwoorden. Er is niet veel voor nodig om dat te begrijpen. Maar het is niet zeker dat we daar zo goed over hebben nagedacht, en daarom heeft het ook geen grotere uitwerking. Daarom ben ik blij dat ik het nu naar voren kan brengen, want het kan een grotere uitwerking hebben. Een grote uitwerking. In de hemel gebeurt Gods wil uiteraard zo, dat het onmiddellijk gebeurt. Het is nog niet uitgesproken, of het is al gedaan. Het wordt onmiddellijk gedaan.

Devotional

Luister naar de toespraak “Gods wil doen”: Noteer iets concreets wat Gods wil voor jou vandaag is. Denk erover na hoe je dat kan doen hier op aarde zoals dat in de hemel gedaan wordt.

You have to log in if you want to save your answer.