Over ons

Woorden van geloof

“Geloof in het Woord des levens is de grootste kracht die er in het universum bestaat.” Dit citaat van Elias Aslaksen vat zijn leven en onderwijs samen.

“Woorden van het geloof” is een bijbelstudiebron die zich richt op de geschreven en gesproken boodschappen van Elias Aslaksen (1888-1976). Zijn prediking hield zich voor 100% aan het Woord van God en de gehoorzaamheid aan het geloof. Hij geloofde in een leven van overwinning op de zonde en volledige herschepping naar het beeld van Christus, zoals de Bijbel op vele plaatsen spreekt, en zijn geloof was in een almachtige God die alle macht heeft in de hemel en op aarde om dit leven volledig mogelijk te maken voor een ieder die gelooft.

Over Paulus is geschreven dat hij een leraar van de heidenen was in geloof en waarheid, en dit is het patroon dat Elias Aslaksen’s leer volgde. Eerst om te geloven dat het Woord in alle opzichten waar en goed is. Dan, met een persoonlijk, levend geloof, om er naar te leven.

Door de geloofsgeest die in de boodschappen en bijbelstudies op deze website wordt gedeeld, kan het geloof om zo’n overwinnend leven te leiden, geboren en versterkt worden in elk hart dat bereid is om de goede strijd van het geloof te strijden en het eeuwige leven vast te houden!

Over Elias Aslaksen (1888-1976)

In Filippenzen 3:7-8 schreef Paulus: “Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus’ wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade, vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om Wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen”.

Elias Aslaksen begin twintig, als eerste luitenant. Hij was een zeer intelligente jongeman, maar hij gaf zijn carrière bij de marine op omdat hij gegrepen werd van Jezus Christus.

Deze woorden zijn terug te vinden in Elias Aslaksen’s leven. Een uitzonderlijk getalenteerde jongeman met een uitstekende opleiding en een veelbelovende carrière als de beste marinecadet die de Noorse marine ooit had gehad, gaf hij alles op om “”de prijs van de verheven roeping van God in Christus Jezus”” na te jagen. (Filippenzen 3:14.) Hij gaf zijn hele leven voor de bevordering van het evangelie, zowel door de gehoorzaamheid van het geloof in zijn persoonlijk leven als door het onvermoeibaar prediken van het woord van het geloof op vele plaatsen over de hele wereld gedurende vele jaren.

Zowel zijn uitgebreide catalogus van geschreven boodschappen als zijn prediking waren gebaseerd op 100% trouw aan het Woord van God. Misschien is dit wat zijn boodschappen zo scherp en krachtig maakt, zelfs nu, meer dan 40 jaar na zijn dood. Hij heeft niet om de hete brij heen gedraaid om een punt te maken, maar hij sprak het Woord van God duidelijk en direct uit, zoals hij dat in zijn eigen leven heeft ervaren.

Elias Aslaksen spreekt op een openlucht samenkomst

Hij predikte een evangelie van een overwinningsleven over de zonde. Het geloof is in vele harten geboren als gevolg van zijn bediening en onderwijs, maar vooral vanwege zijn leven. Hij had zo’n levendig geloof in God, dat als hij in die geest van geloof sprak, het bijna onmogelijk was om niet gesterkt te worden. Hij had een bijzondere gave om zo te spreken, dat zijn toehoorders op hun plaatsen werden vastgeplakt en toen hij sprak, geloofde de luisteraar dat een overwinningsleven op de zonde voor hen mogelijk was.

Aslaksen was een briljante spreker, en was in staat om de dingen zo te verwoorden dat de mensen aan hun stoel gekluisterd werden.

Hij was een warm en goedaardig persoon, vol liefde en goedheid. De mensen werden tot hem aangetrokken als vliegen op de honing, vanwege de sfeer van het leven die bij hem heerste, maar hij leidde altijd naar het hoofd. Hij hield ervan om met jonge mensen te zitten en te praten over het Woord van God, en als je hem aan de gang kreeg kon hij een uur of twee spreken. Hij was trouw aan de waarheid, maar altijd vol liefde. Zo kon hij vermanen en bemoedigen en had hij altijd iets van God om mee te zegenen.

Waar Aslaksen was, was altijd een goede sfeer.

Zijn onderwijs leeft voort in de boodschappen die hij achterliet, en velen zijn gesterkt in hun geloof door zijn woorden. Onze hoop is dat ook u gesterkt en bemoedigd zult worden om de goede strijd van het geloof te bestrijden door de inhoud van deze website.

Aslaksen was een zeer actieve schrijver, die in de loop van zijn leven honderden brieven, artikelen, brochures, boeken en liederen schreef.
Elias Aslaksen ca 70 jaar

Over ChristenZijn

Voor meer gedetailleerde informatie over ChristenZijn, bezoek de officiële website ChristenZijn.nl.

ChristenZijn.nl van Brunstad Christian Church onderzoekt hoe Gods Woord ons uitdaagt en in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet langer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven van overwinning kunnen komen.