Dumnezeu este adevărat

Fiecare cuvânt al lui Dumnezeu este adevărat. Dumnezeu împlinește tot ce a promis. De aceea ar trebui să credem fiecare cuvânt al vieții, exact, complet și total. Și îndeplinind toate condițiile pe de-a-ntregul, astfel apucăm pe deplin tot ce este promis. Nu se găsesc excepții. Iar Dumnezeu nu se uită la fața omului, sau nu face diferență între oameni. El nu poate minți sau trăda. Cuvântul lui Dumnezeu este singurul complet adevărat! Și atunci cine nu ar crede totul?

Când noi credem fără a ne îndoi, atunci se întâmplă ceea ce credem, atunci obținem acel lucru. Efectul nu poate lipsi. Poate să ia ceva timp, dar vine! – Cel ce se smerește va fi înălțat! Nu există niciun drum de ocolire. Se întâmplă la fel de adevărat ca faptul că Dumnezeu trăiește! Iar dacă omul se încumetă să aibă gânduri mari despre sine însuși, sau cu alte cuvinte, să se înalțe pe sine, pe cât adevărat este că Dumnezeu trăiește, el va fi înjosit. Dumnezeu face asta cu credincioșie. Și atunci este inevitabil!

«Dați, și vi se va da!» Adică din inimă și cu bucurie. Atunci nu există absolut nicio altă variantă decât să ni se dea înapoi. Dumnezeu însuși aranjează asta, cu o credincioșie care nu trădează niciodată! Căci oamenii se răzgândesc repede să mai facă una și alta. Din partea lui Dumnezeu nu există răzgândire.

Putem lua întreg Cuvântul lui Dumnezeu, toate cuvintele vieții, ca exemplu. Se împlinește automat, neîntrerupt. – De ce majoritatea credincioșilor citesc așa mâhnitor de puțin, și așa dureros de superficial în Cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că ei nu știu sau nu cred că este așa. Puțin ajută să-l citească, sau chiar să-l audă, când omul nu are o credință vie în adevărul Său infailibil, sau când omul nu îndeplinește condițiile, sau nici măcar nu știe, sau nu vede, că există condiții pentru tot ce este făgăduit! —

« Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede!» «Facă-ți-se după credința ta!» «Fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui!» —

Un gând de cugetat

Citește sau ascultă scrierea „Dumnezeu este adevăr”: Găsește o făgăduință în Biblie la care nu te-ai gândit înainte și scrie versetul din biblie în chenarul de mai jos. Dacă vrei poți nota și ce se va întâmpla cu tine personal, dacă crezi exact așa cum este scris. Citește contextul – poți găsi condițiile legate de făgăduință?

You have to log in if you want to save your answer.

Înapoi la Tema 1