Gud er sanndru

Hvert Guds ord er sant. Gud holder alt det han har lovet. Derfor burde vi tro hvert eneste livets ord, nøyaktig, fullt og helt. Og oppfylle alle betingelsene helt og holdent, så oppnår vi fullstendig alt det som er lovet. Der finnes ingen unntagelser. Og Gud gjør ikke forskjell på folk. Han kan ikke lyve eller svikte. Guds ord er det eneste som er fullt ut pålitelig! Hvem skulle da ikke tro på alt sammen?

Når vi tror, uten å tvile, da skjer det vi tror, da får vi det. Da kan det ikke utebli. Det kan ta noe tid, men det kommer! — Den seg selv fornedrer han vil bli opphøyet! Det finnes ingen vei forbi. Det inntreffer likeså sant som Gudlever! Og skulle man driste seg til å få store tanker om seg selv, eller m.a.o. å opphøye seg selv, så sant som Gud lever, han blir fornedret. Det sørger Gudtrofast for. Det er da uunngåelig!

«Gi, så skal eder gis!» Det betyr av hjertet og med glede. Da finnes det overhodet ingen mulighet for noe annet enn at det blir gitt oss igjen. Det ordner Gud selv, med aldri sviktende troskap! For folk klikker det med snart det ene og snart det andre. Fra Guds side finnes det ikke noe som klikker.

Vi kan ta alt Guds ord, alle livets ord, som eksempel. Det går automatisk i oppfyllelse, uavbrutt. — Hvorfor leser de fleste troende så sørgelig lite, og så sørgelig overfladisk i Guds ord? Fordi de ikke vet eller tror at det forholder seg slik. Det er jo liten hjelp i å lese det, og å høre det også, når man ikke har en levende tro på dets ufeilbarlige pålitelighet, eller når man ikke oppfyller betingelsene, eller ikke engang vet, eller ser, at det finnes betingelser for alt det som er lovet! —

«Alt er mulig for den som tror!» «Deg skje som du tror!» «Uten tro er det umulig å tekkes Gud!» —

Devotional

Les eller hør på stykket «Gud er sanndru»: Finn et løfte i bibelen som du ikke har tenkt på før og noter bibelverset i feltet under. Hvis du vil kan du også notere hva som skjer for deg personlig, hvis du tror nøyaktig slik det står skrevet. Les sammenhengen – kan du finne noen betingelser knyttet til løftet?

You have to log in if you want to save your answer.

Tilbake til Tema 1