Да предадеш душата си на верния Създател

Какъв точен, съдържателен израз!!! Значи: не да задържим душата си за себе си, не да живеем за себе си, не да правим, каквото мислим, но да предадем душата си на него. Да се предадем напълно на него, с всичко, което е в нас, да се доверим напълно на него, на Създателя, който е създал всичко и който сега иска да създаде нещо съвсем ново в нашата вътрешност! Да не се доверим на разума и чувствата, а изцяло да се доверим на него, на неговото слово, според съвършената светлина на Новия завет.

Мото: сляпо доверие и простодушна вярност в малкото и голямото. Не можем да кажем на Създателя как да създава! Това е негова работа. Нашата работа е да се предадем на волята му. Слава и хвала да бъде на него.

Изпитай себе си, дали си изцяло и безволно предан.- Ако не,то предай се сега, защото е много по-добре късно, отколкото никога!

Когато душата бъде излята в Христовата смърт, човек получава сетива за духовното.-Тези, които са душевни, не са предали душата си на него.

Devotional

В статията “Да предадеш душата си на верния създател“ Аслаксен пише да се предадеш безволно. Какво има предвид с това?

You have to log in if you want to save your answer.