Powierzyć wiernemu stwórcy dusze swoje

Cóż za trafne, pełne zawartości wyrażenie!!! Czyli: nie zachowywać naszej duszy dla siebie, nie żyć dla samego siebie, nie robić to co sami chcemy, lecz przekazać naszą duszę Jemu. Siłą oddać się jemu ze skórą i włosami, i z wszystkim co jest w nas, w pełnym zaufaniu do Niego, tak, do stwórcy, który stworzył wszystko i który teraz chce stworzyć coś zupełnie nowego w naszym wnętrzu! Nie ufaj rozumowi, ani uczuciom, lecz polecić samego siebie i wszystko Jemu, Jego słowu, w doskonałym świetle Nowego Testamentu.

Motto: ślepe zaufanie i prosta wierność zarówno w małym i wielkim. Nie możemy powiedzieć stwórcy w jaki sposób ma nas stworzyć! To jest Jego sprawa. Naszą sprawą jest oddać się Jego woli. Cała chwała i cześć dla Niego.

Wypróbuj samego siebie, czy jesteś rzeczywiście zupełnie, całkowicie i bez woli oddany – Jeżeli nie to oddaj się teraz, gdyż o wiele, wiele lepiej jest zrobić to późno, niż wcale!

Jeżeli dusza zostanie wypróżniona w śmierci Chrystusowej, otrzyma się zmysł na rzeczy duchowe. – Ci którzy są duszewni, nie oddali swojej duszy Jemu.

Devotional

Aslaksen, w artykule “Przekazać swoje dusze wiernemu Stwórcy”, pisze o tym, by być oddanym bez woli. Co według ciebie ma na myśli?

You have to log in if you want to save your answer.