Paetkaa epäjumalien palvelemista

1. Joh. 5, 21

I kap. 2, 15 har vi uttrykk for hva avgudene vanligvis er: De ting som er i denne verden! Dette stemmer med apostelen Paulus’ forklaring: havesyke som er avgudsdyrkelse.

Det man er syk etter å ha, få, anskaffe, er altså avgudene. Vi har også en dødsens alvorlig forklaring på denne avgudsdyrkelse i Fil. 3, 18-19: “hvis ende er fortapelse, hvis gud er buken, … de som attrår de jordiske ting”. Man kan i den grad elske og beundre god mat at buken, dvs. god mat og mye mat er ens gud. Paulus hadde ofte sagt dem dette, og gråt av sorg over dette, v. 18. Og dette stemmer med hva han skrev i Rom. 1, 25: de dyrket det skapte fremfor skaperen! De aller fleste penger går til avgudsdyrkelse! Just derfor går det ikke an å elske penger samtidig med at man elsker Gud!!!

Den store profet Esaias har også talt alvorlig om dette! Es. 2, 21-22 og 3, 16-24. I k. 2, 18 står det: “Og avgudene – med dem er det helt forbi.” Nemlig på den dag da Guds vrede og dom over alt dette skal åpenbares! (V. 12) Men nå er saken den at Jesus kom med fullkommen frelse fra all denne vanlige elendighet!!!

Så nå har vi alle full anledning til at det blir helt forbi med all slags avgudsdyrkelse i våre liv! Høylovet være Herren!

Devotional

Kirjoituksessaan “Karttakaa epäjumalia” Aslaksen luettelee esimerkkejä epäjumalista. Milloin jokin asia on epäjumala sinulle?

You have to log in if you want to save your answer.