Óvakodajtok a bálványoktól

Click to listen to the speech.

A 2. rész 15. versében van megfogalmazva, hogy mik is a bálványok: Azok a dolgok, amik a világban vannak! Ez összhangban van Pál apostol magyarázatával: a fösvénység, ami bálványimádás.

Azok a bálványok, amikért majd meghalunk, annyira akarjuk birtokolni, megkapni, megszerezni. Halálosan komoly magyarázat van erre a bálványimádásra a Fil.3,18-19-ben: „Kiknek végük veszedelem, kiknek Istenük az ő hasuk (…) kik a földiekkel törődnek.” Annyira szerethetjük és csodálhatjuk a jó ételt, hogy a hasunk, azaz a jó étel és a sok étel az istenünk. Pál gyakran mondta ezt nekik és sírt a szomorúságtól efelett. 18. vers. És ez egyezik azzal, amit a Róm.1,25-ben ír: a teremtményt szolgálták a teremtő helyett!

Bálványimádásra megy el a legtöbb pénz! Éppen ezért nem lehet egyszerre a pénzt és Istent is szeretni!!!

Ézsaiás, a nagy próféta is komolysággal beszél erről. Ézs.2,21-22. és 3,16-24. A 2,18-ban ez áll: „És bálványokat teljességgel elveszti.” Mégpedig azon a napon, amikor Isten haragja és ítélete megjelenik ezekre! (12. vers) De most a helyzet az, hogy Jézus tökéletes megváltással jött ezektől az általános nyomorúságoktól!!!

Tehát most mindannyiunknak teljes lehetősége van arra, hogy a bálványimádásnak vége legyen az életünkben! Áldva legyen az Úr!

Devotional

Aslaksen az “Őrizkedjetek a bálványoktól” című cikkben megnevez bálványokat. Mikor lesz valami bálvány számodra?

You have to log in if you want to save your answer.