Wystrzegajcie się fałszywych bogów

W rozdz. 2, 15 mamy objaśnienie tego, czym zazwyczaj są bożki: Rzeczami na tym świecie! Zgadza się to z objaśnieniem apostoła Pawła: chciwość, która jest bałwochwalstwem.

Bycie chorym na to, żeby mieć, otrzymać, kupić, to właśnie bożki. Mamy też śmiertelnie poważne objaśnienie tego bałwochwalstwa w Fil 3, 18-19: „końcem ich jest zatracenie, bogiem ich jest brzuch, … myślą bowiem o rzeczach ziemskich”. Można w takim stopniu miłować i zachwycać się dobrym jedzeniem, że, innymi słowy, dobre jedzenie i dużo jedzenia jest bożkiem. Paweł często mówił o tym i płakał ze smutku z tego powodu, w. 18. Zgadza się to z tym, co napisał w Rzym 1, 25: służyli stworzeniu zamiast Stwórcy! Właśnie dlatego nie jest możliwe jednoczesne miłowanie pieniędzy i miłowanie Boga!!!

Wielki prorok Izajasz też poważnie o tym przemawiał! Izaj 2, 21-22 i 3, 16-24. W rozdz. 2, 18 jest napisane: „a bożki doszczętnie zginą”. Właśnie w tym dniu, kiedy Boży gniew i sąd objawi się nad tym wszystkim! (W. 12) Ale teraz sprawa wygląda tak, że Jezus przyszedł z doskonałym zbawieniem od wszelkiej tej zwyczajnej nędzy!!!

Zatem teraz wszyscy mamy pełne możliwości, żeby całkowicie zakończyć z wszelkiego rodzaju bałwochwalstwem w naszym życiu! Chwała niech będzie Panu!

Devotional

Aslaksen, w artykule “Strzeżcie się bożków”, wspomina różne przykłady bożków. Kiedy coś staje się dla ciebie bożkiem?

You have to log in if you want to save your answer.