Păziți-vă de idoli

1 Ioan 5:21

În capitolul 2, versetul 15 putem găsi o descriere adecvată despre ce sunt idolii, în general vorbind: lucrurile din această lume! Aceasta este în concordanță cu explicația apostolului Pavel: “Lăcomia, care este idolatrie”!

Lucrurile pe care cineva este obsedat să le posede, primească, cumpere, sunt deci idoli. De asemenea, avem o explicație cu o seriozitate de moarte despre această idolatrie în Filipeni 3:18-19: „Sfârşitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecele … cei care aspiră la lucrurile de pe pământ”.

Omul poate într-un anume grad să iubească și să admire o mâncare bună, ca pântecele, vrea sa spună: mâncarea bună și multă devine idolul său.

Pavel le spunea adesea asta și plângea de durere asupra acestui lucru. v.18. Aceasta este în concordanță cu ceea ce el scrie în Romani 1:25: “[Ei] s-au închinat făpturii în locul Făcătorului …” Majoritatea banilor se duc pe idolatrii, iar pentru exact acest motiv este imposibil să iubești banii și pe Dumnezeu în același timp!!!

Marele proroc Isaia a vorbit de asemenea cu seriozitate despre această problemă în Isaia 2:21-22 și 3:16-24. În capitolul 2:18 scrie: “Toţi idolii vor pieri.” (Cu idolii s-a terminat). Dumnezeu va face acest lucru în ziua când mânia și judecata Lui peste toate acestea vor fi descoperite. v.12. Însă acum este asa: Isus a venit cu o mântuire desăvârșită din toată această mizerie obișnuită!!!

Acum avem cu toții posibilitatea deplină ca să se termine (să piară) toată idolatria din viața noastră! Preamărit fie Domnul!

Devotional

În scrierea „Păziți-vă de idoli”, Aslaksen numește diferite exemple de idoli. Când devine ceva un idol pentru tine?

You have to log in if you want to save your answer.