A crede, ca Avram

Geneza 14, 24 și 15, 1 și 5-6 și 17, 1, Romani 4, 16-21.

Avraam nu a crezut doar că Dumnezeu există, și că era un Dumnezeu puternic, ci a crezut ceea ce Dumnezeu i-a spus! El a crezut cu cea mai mare încredere că Dumnezeu va face ceea ce-i promisese, chiar dacă pentru înțelegerea proprie acest lucru părea complet imposibil.

Așadar asta înseamnă a avea credința lui Avraam, și a fi copil al lui Avraam.

A fi copil al Tatălui nostru Ceresc, acum în timpul noului legământ, înseamnă a crede și a fi ascultător de toate cuvintele vieții pe care Isus le-a spus și de cuvintele pe care apostolii le-au scris în scrisorile lor, încât să fim ascultători de ele, de tot ce este scris în predica de pe munte și toate celelalte cuvinte din Noul Testament, care sunt în perfectă concordanță cu această vorbire faimoasă a lui Isus însuși, la fel cum Avraam a fost credincios și ascultător față de Dumnezeu atunci când a jertfit pe fiul său Isaac! Citește Rom. 1,5 și 16,20, Mat. 28,20, Evrei 5,9 și 2.Tes. 1,5-10.

A crede cu adevărat în Isus, obligatoriu este a crede în cuvintele și făgăduințele Lui. La rândul său, aceasta include cu siguranță a crede că noi trebuie să îndeplinim condițiile pentru ca făgăduințele să se îndeplinească! Dumnezeu i-a spus lui Avraam: „Umblă înaintea Mea, și fii fără prihană.”. Sau: desăvârșit și fără pată! Această ascultare desăvârșită o vedem când a trebuit să-l jertfească pe Isaac!!! –

Exact la fel este în noul legământ pe care l-a adus Isus, însă într-un grad mult, mult mai puternic și mai profund! „Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit.” Mat. 5,48, Ef. 5,27, 2. Pet. 3,11 și 14.

Când omul nu crede cuvintele lui Isus despre faptul că trebuie să fim ascultători, atunci omul îl face pe Isus un mincinos și unul care duce în rătăcire, fără ca omul să spună sau să considere asta. Dar prin această atitudine fără sens chiar așa devine. Astfel omul pur și simplu l-a lepădat! – Atunci omul într-adevăr a lepădat și vestea Lui adevărată și bună și îmbucurătoare, evanghelia Lui! Căci ea conține vestea de a asculta toate cuvintele Lui în fapte și în adevăr, pentru a fi transformat și preschimbat în interior, a umbla pe urmele Lui, a deveni ca El, a primi parte de natură dumnezeiască.

Exact despre asta este vorba în aproape tot Noul Testament!!! Dacă omul nu poate vedea asta, atunci cu siguranță trebuie să fie orb!!! – Și asta este din cauza îndoielii față de Cuvânt. De aceea este aproape ironic să se numească credincios.

Iacov scrie foarte potrivit că atunci când credința cuiva nu are fapte (sau ascultare), acela are aceeași credință ca și Satan. Printr-o astfel de credință nu suntem izbăviți de a păcătui! Iac. 2,19.

Un gând de cugetat

Ce înseamnă a crede, conform cu ceea ce scrie Aslaksen în broșura «A crede, la fel ca Avraam»?

  • A mărturisi că Dumnezeu este Atotputernic
  • Ca noi să fim ascultători de fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu
  • Ca noi să îndeplinim exact condițiile

You have to log in if you want to save your answer.

Înapoi la Tema 1