Å tro, likesom Abraham

Abraham trodde ikke bare at Gud var til, og at han var en veldig Gud, men han trodde det Gud sa til ham! På det aller sikreste trodde han at Gud ville gjøre det han hadde lovet, selv om dette for hans egen forstand så fullstendig umulig ut.

Dette er altså å ha Abrahams tro, og å være Abrahams barn.

Å være vår himmelske Faders barn, nå i den nye pakts tid, det er å tro på og være lydig mot, alle de livets ord som Jesus har sagt, og de ord som apostlene har skrevet i sine brev, slik at vi er lydige mot dem, mot alt som står i bergprekenen, og alt det andre i det Nye Testamentet, som jo stemmer fullkomment overens med denne berømte tale av Jesus selv likesom Abrahamvar tro og lydig mot Gud den gang han ofret sin sønn Isak! Les Rom. 1, 5 og 16, 20, Matt. 28, 20, Hebr. 5, 9 og 2. Tess. 1, 5—10.

I sannhet å tro på Jesus, det er nødvendigvis å tro på hans ord og løfter. Og det igjen innbefatter absolutt å tro at vi må oppfylle betingelsene for at løftene kan gå i oppfyllelse! Gud sa til Abraham: «Vandre for mitt åsyn og vær ustraffelig!» Eller: fullkommen og ulastelig! Denne fullkomne lydighet ser vi da han skulle ofre Isak!!! —

Akkurat slik er det i den nye pakt som Jesus kom med, bare i en langt, langt sterkere og mer dyptgående grad! «Derfor skal I være fullkomne, likesomeders himmelske Fader er fullkommen.» Matt. 5, 48, Ef. 5, 27, 2. Pet. 3, 11 og 14.

Når man ikke tror Jesu ord om at vi skal være lydige, da gjør man jo Jesus til en løgner og en vranglærer, uten at man sier det eller mener det. Men ved dette meningsløse standpunkt blir det jo slik. Man har ved dette rett og slett forkastet ham! — Da har man også virkelig forkastet hans sanne og gode og glade budskap, hans evangelium! For dette inneholder budskapet om i gjerning og sannhet å lyde alle hans ord, å bli forvandlet og omskapt innvendig, åvandre i hans fotspor, å bli ham lik, å bli delaktig i guddommelig natur.

Det er just dette nesten alt sammen dreier seg om i hele det Nye Testamente!!! Kan man ikke se dette, da må man nødvendigvis være blind!!! — Og det er man pga. sin vantro mot Ordet. Derfor er det nærmest ironisk å kalle seg troende.

Jakob skriver særdeles treffende, at når ens tro ikke har gjerninger (eller lydighet), da har en samme tro som Satan. Ved slik tro blir vi ikke frelst fra åsynde! Jak. 2, 19.

Devotional

Hva vil det si å tro ifølge det Aslaksen skriver i stykket «Å tro, likesom Abraham»?

  • Å bekjenne at Gud er allmektig
  • At vi er lydige mot hvert eneste Guds ord
  • At vi oppfyller betingelsene nøyaktig

You have to log in if you want to save your answer.

Tilbake til Tema 1