Deg skje som du tror

Alle Guds ord — livets ord — er nøyaktig sant. Derfor bør man tro det, nøyaktig som det står skrevet. Når troen på dette er levende og personlig tilegnet, går Ordene nøyaktig i oppfyllelse. Det blir som man tror, det skjernøyaktig som man tror.

På ingen annen måte kan det skje. På ingen annen måte kan man tilegne seg hva Ordet sier. —

F. eks. «Vårt gamle menneske ble korsfestet med Kristus.» Rom. 6, 6. «I som har avlagt det gamle menneske med dets gjerninger.» Kol. 3, 9. «Nu skal I avlegge dem alle», all bevisst synd, Kol. 3, 8 — Gal. 5, 19—21, Rom. 6, 4 og 22.

Her — og overalt ellers — gjelder altså Jesu ord. Deg skje som du tror. Når man ikke tror disse ord, kan det ikke skje, hvor meget man enn ønsker det og ber om det. Men — dersom man virkelig tror det, da skjer det.

Det er selvfølgelig meget vanskelig å tro noe så usigelig stort. Derfor bør man med dødsens alvor kjempe for å tilegne seg en levende tro på slike herlige, sanne ord! Matt, 11, 12.

For de fleste, dessverre, er det som en selvfølge å tvile på noe så usigelig stort. Det man da egentlig tror på, er at noe slikt aldri vil lykkes, og just derfor går dette negative i oppfyllelse. På den måten kan man aldri oppnå i sannhet å elske Gud og holde hans bud! —

«Deg skje som du tror», går altså i alle tilfeller i oppfyllelse, enten man seirer, eller synder! Hvor ubeskrivelig dumt å tvile på Guds sanne ord. Hebr. 11, 6.

Devotional

Slå opp et av bibelversene i stykket «Deg skje som du tror». Hvorfor tror du Aslaksen nevnte akkurat dette verset?

You have to log in if you want to save your answer.

Tilbake til Tema 1