Tro på underets Gud

Tro på underets Gud, tro på miraklenes Gud! Tro på undere og mirakler i ditt indre! Mirakler, det er noe som må overgå alt vett og forstand, det er noe utenfor all menneskelig beregning. Tro på det når det gjelder frelse i hjertets dyp! Det er nokså alminnelig det, man har holdt på lenge, og enda er det smått stell. Tro på mirakler!

Og når det er slik at man har holdt på aldri så lenge, hvem skulle da tro at det noen gang skulle bli noen greie på det. Gud er miraklenes Gud. Og tenk på et sånt mirakel som at slike elendige, ja jeg vet ikke alt som jeg skal si om det, forkomne skapninger som vi er etter syndefallet, og så spesielt – som vi også hørte om – urolige vesener. For et mirakel å komme inn til Guds vilje mens vi er i denne dødelige kroppen og i denne onde verden. For et mirakel! Hvile når alle djevler er løs. Når allting står på hodet, så hvile Guds hvile, hvile som Jesus hvilte når han lå bak i båten og sov. Hva vil du kalle det? Jeg kaller det mirakel over alle andre mirakler.

Der det er smått stell med og hvorledes vil vi i det hele tatt bli frelst? Når det er stor eller lite, ved tro på l Gud. Ved tro på miraklenes Gud. Fornuften sier sånn, og Per og Pål sier sånn også, at nå har du holdt på i så mange år og så enda er det ikke bedre enn det, det blir aldri noe greie på deg. Nei, hvis ikke Gud for gjort et mirakel, så blir det ikke det, men han gjør gjerne et mirakel, især det mirakelet der.

Han selv er hundre-tusen-millioner ganger mer interessert i et slikt mirakel enn et mirakel å gjøre stener til brød. Og hans navn er mirakel eller under. Hans navn er under, hans navn er mirakel, og navn i bibelsk betydning det uttrykker hvorledes man er, det er ikke sånn som Hansen og Pettersen – det er en merkelapp det – men navn i bibelsk betydning det uttaler innhold i den personen som har det navnet. Hans navn er under, det betyr at det er det han holder på med, å gjøre undere, mirakler. Det ser svært ut, det ser umulig ut, ja da er det ikke noe annet igjen da enn mirakel. Men tenk så godt at det er igjen, dere.  Ja tenk så godt. Ikke noe annet igjen. Ja blås med alt det andre da vel, når bare det er igjen.

Devotional

Hva syns DU er det viktigste Aslaksen vil få frem i talen om «Tro på underets Gud»?

  • Jeg trenger et mirakel i mitt liv – uansett hvordan det har vært før
  • Det er håp for alle som tror på underets Gud
  • Det er ingenting som er umulig, når vi har med Gud å gjøre

You have to log in if you want to save your answer.

Tilbake til Tema 1