Bogobojność

Click to listen to the speech.

Bogobojności w najgłębszym tego słowa znaczeniu — według Słowa Bożego — prawie nie ma na świecie!!! Niestety, niestety, niestety! Dlaczego mówicie do mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię??? – powiedział Jezus. Jeśli On jest naszym Panem, to my jesteśmy Jego sługami, zobowiązanymi do posłuszeństwa Mu we wszystkim! Prawie nikt nie widzi tego w ten sposób. Łuk 6, 46.

„Któż zna moc gniewu twego? Kto boi się ciebie w uniesieniu twoim?” Psalm 90, 11. Prawdziwa i pełna bojaźń Boża działa tak, że rozumiemy i widzimy, jak potężny jest gniew i niechęć Boga do grzechu wszelkiego rodzaju, we wszystkich formach i podobiznach i we wszystkich stopniach!

Im bardziej boimy się zawieść Boga, przekraczać Jego prawa i przykazania, tym szybciej i dalej oddalamy się od wszelkiego grzechu i wykroczeń. Tym dokładniej i z większą radością i gorliwością, i tym chętniej zachowujemy z całego serca wszystkie Jego słowa! Kto śmiertelnie poważnie boi się, że przegapi całe zbawienie z powodu pustej mowy??? Jak 1, 26. Lub zaniedba czynienie dobra, które ma okazję zrobić??? Jak 4, 17.

Czy naprawdę się tego boisz, drogi przyjacielu?

Devotional

Aslaksen, w artykule “Bogobojność”, pisze o tym, jak Bóg jest gniewny względem grzechu. Zanotuj jeden werset, który to opisuje. Teraz znajdź werset, który ukazuje to, jak bardzo Bóg cię kocha.

You have to log in if you want to save your answer.