Vreze des Heren

Click to listen to the speech.

Vreze des Heren in de diepste zin – volgens de maatstaf van Gods Woord – komt bijna niet voor in deze wereld!!! Helaas! Helaas! Helaas! Wat noemt gij mij ‘Here, Here’ en doet niet wat Ik zeg??? zei Jezus.

Als Hij onze Heer is, dan zijn wij dus zijn dienaren, die verplicht zijn Hem in alle dingen te gehoorzamen! Bijna niemand heeft deze instelling. Lucas 6:46.

“Wie kent de sterkte van uw toorn en uw verbolgenheid, naardat Gij te vrezen zijt.” Ps. 90:11.

Een ware en algehele vreze des Heren maakt dat we begrijpen en beseffen hoe krachtig de toorn en verbolgenheid van God is tegen alle zonden, in alle mogelijke vormen en gedaanten en in alle gradaties!

Hoe meer we vrezen om God te mishagen, om Zijn wetten en geboden te overtreden, des te sneller en des te verder komen we bij allerlei zonden en overtredingen vandaan. En des te nauwkeuriger, en gewilliger, met des te meer vreugde en ernst houden we ons met heel ons hart aan heel zijn woord! Wie is er wel bevreesd met een dodelijke ernst, om heel zijn behoudenis te verliezen door leeg gepraat??? Jac. 1:26. Of door na te laten goed te doen waar je de gelegenheid hebt??? Jac. 4:17.

Ben je daar werkelijk bang voor, geliefde vriend?

Devotional

In het artikel “Godsvrucht” schrijft Aslaksen hoe toornig God is op de zonde. Noteer een bijbelvers op die dit beschrijft. En zoek nu een bijbelvers die laat zien hoe veel hij van jou houdt.

You have to log in if you want to save your answer.