Gudsfrykt

Click to listen to the speech.

Gudsfrykt i dypeste forstand – etter Guds ords målestokk – finnes nesten ikke her i verden!!! Dessverre, dessverre, dessverre! Hvorfor kaller I meg Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier??? sa Jesus. Hvis han er vår Herre, da er vi jo hans tjenere, forpliktet til å lyde ham i alt! Nesten ingen tar det slik. Luk. 6, 46.

“Hvem kjenner din vredes styrke og din harme, således som frykten for deg krever?” Salme 90, 11. Sann og full gudsfrykt virker slik at vi forstår og kjenner til hvor mektig vred og harm Gud er på all synd av alle mulige slag, i alle former og skikkelser, og i alle grader!

Jo mer vi frykter for å mishage Gud, for å overtrede hans lover og bud, jo hurtigere og lengre kommer vi bort fra all slags synd og overtredelser. Jo nøyaktigere, og med dess større glede og alvor, og jo villigere holder vi av hele vårt hjerte alt hans ord! Hvem frykter vel med dødsens alvor for å gå glipp av hele frelsen på grunn av tomt snakk??? Jak. 1, 26. Eller for å forsømme å gjøre noe av alt det gode han har anledning til å gjøre??? Jak. 4, 17.

Er du virkelig redd for det, kjære venn?

Devotional

I stykket «Gudsfrykt» skriver Aslaksen hvor vred Gud er mot synden. Noter et bibelvers som beskriver dette. Nå finn et bibelvers som viser hvor glad han er i deg.

You have to log in if you want to save your answer.

Tilbake til Tema 3