Istenfélelem

Click to listen to the speech.

A szó mély értelmében vett istenfélelem – Isten Igéjének mércéje szerint – szinte nem található ezen a világon!!! Sajnos, sajnos, sajnos! „Miért mondjátok pedig nekem: Uram, Uram! ha nem művelitek, amiket mondok?” – mondja Jézus. Ha Ő a mi Urunk, akkor mi a szolgái vagyunk, és kötelesek vagyunk engedelmeskedni Őneki mindenben! Szinte senki sem tesz így. Luk.6,46.

„Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat?” Zsolt.90,11. Igazi és mély istenfélelem által megértjük és tudjuk, hogy Isten rettenetesen haragszik és mérges mindenféle bűnre, a bűn minden formájára és fokozatára!

Minél inkább félünk attól, hogy elveszítjük Isten jótetszését, és hogy áthágjuk törvényeit és parancsolatait, annál gyorsabban és annál távolabb kerülünk minden bűntől és kihágástól. Annál pontosabban, és annál nagyobb örömmel és komolysággal, és annál készségesebben tartjuk meg teljes szívünkből az Ő Igéjét! Ki fél halálos komolysággal attól, hogy elszalasztja az egész üdvösségét üres beszéd miatt??? Jak.1,26. Vagy elmulasztja a jót megtenni, amit tehetne??? Jak.4,17.

Valóban félsz ettől, kedves barátom?

Devotional

Az “Istenfélelem” című cikkben ír Aslaksen arról, hogy Isten mennyire haragszik a bűnre. Jegyezz fel egy igeverset, ami ezt írja le. És keress egy igeverset, ami megmutatja, hogy mennyire szeret Ő téged!

You have to log in if you want to save your answer.