Sunt răstignit împreună cu Hristos …

„Sunt răstignit împreună cu Hristos și trăiesc …, dar nu mai trăiesc eu …”. Gal. 2:20.

Acesta este cuvântul principal pentru a dobândi odihnă în Dumnezeu. Dacă noi credem acest cuvânt – lucru foarte rar întâlnit, din nefericire – atunci exprimarea este foarte clară. Însă tocmai acest verset nu este crezut aproape niciodată. Omul îl răstălmăcește în loc să îl creadă, și astfel își răstălmăcește slăvita izbăvire din nenorocire, și se desparte de odihna în Dumnezeu, cea în care unii vor intra! Fie ca tu, care citești aceste rânduri, să ajungi unul dintre acești „unii”!

De ce să nu intri mai degrabă în odihnă, în loc să rămâi în această neliniște rea și neplăcută, în toată această durere inutilă, pe care tu însuți ți-o provoci, prin necredință?

Adevărul este simplu, direct și limpede precum cristalul: toată neliniștea zace în omul cel vechi. Când acesta – prin credință vie în Cuvânt, Rom. 6:6 – este într-adevăr răstignit și dezbrăcat, Efes. 4:22, atunci toată neliniștea încetează în mod natural, și odihna îi ia locul.

Pentru a explica această taină ascunsă, nimic nu-i mai semnificativ decât obișnuita expresie din anunțurile de deces: „N. N. a intrat în odihnă”. Iar acest lucru s-a întâmplat prin moarte! Acum citește versetul menționat anterior, Gal. 2:20 și Rom. 6:7.

Ceea ce, datorită necredinței, este atât de tainic și atât de necunoscut, este tocmai faptul că prin credință vie în Cuvânt este cu putință ca omul să moară în timp ce încă trăiește în trupul acesta, să moară față de păcat, și prin aceasta față de orice fel de neliniște din inimă și gând, în timp ce trupul lucrează în robia stricăciunii. Aceste două lucruri cu siguranță nu fac parte din aceeași categorie. Cuvântul taie și desparte. O parte se desprinde acum! Nădejdea noastră este că, în curând, vom fi gata și cu cealaltă parte! Aleluia!

Cel mai bun lucru care i se poate întâmpla unui om aici pe pământ, în timpul pribegiei, este să intre cu adevărat în odihnă, în timp ce încă poartă acest trup de moarte.

Devotional

În articolul „Eu sunt răstignit cu Hristos” Aslaksen scrie despre „a intra în odihnă”. Cum ai explica tu asta unei alte persoane?

You have to log in if you want to save your answer.