Ik ben met Christus gekruisigd

“Ik ben met Christus gekruisigd, en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij…” Gal. 2:20.

Dit is wel het Schriftwoord om rust in God te verkrijgen. Voor wie in deze tekst geloven, gewoon zoals het er letterlijk staat (wat helaas maar heel zelden voorkomt), spreekt het vanzelf dat zij de rust in God ingaan.

Maar dit Schriftwoord gelooft men in het algemeen juist niet. Men ontkracht het in plaats van het te geloven en daardoor ontkracht men z’n eigen heerlijke verlossing van alle ellende, en sluit men zichzelf buiten de rust in God, waartoe sommigen zullen ingaan. O, mocht u, die deze regels leest, toch één van deze ‘sommigen’ worden!

Waarom niet liever de rust ingaan dan steeds maar in al die kwalijke onrust te blijven, in al die nodeloze, wegens ongeloof welverdiende kwellingen?

De waarheid is eenvoudig en glashelder: alle onrust ligt in de oude mens. Wanneer die door levend geloof in het Woord werkelijk met Christus gekruisigd is en afgelegd, dan houdt natuurlijk alle onrust op en komt er dienovereenkomstig rust. (Rom. 6:6 en Efeze 4:22)

Niets is als voorbeeld van dit diepe geheimenis zo veelzeggend als de bekende uitdrukking in rouwadvertenties: “Die-en-die is tot de rust ingegaan.” Namelijk door te sterven! Lees nu weer Gal. 2:20 en ook Rom. 6:7.

Wat namelijk wegens ongeloof zo verborgen en onbekend is, is: dat het mogelijk is te stervendoor een levend geloof in het Woordterwijl je nog leeft in dit lichaam: – dus af te sterven aan de zonde en daarmee aan al die veelsoortige onrust in hart en gemoed, – terwijl het lichaam nog zijn werk doet in dienstbaarheid aan de vergankelijkheid.

Die twee dingen horen namelijk niet zonder meer bij elkaar. Het Woord scheidt vaneen. Het ene wordt nu weggesneden! En – dat is onze hoop – het andere raken we straks ook voor eeuwig kwijt! Halleluja!

Het grootste wat met iemand kan gebeuren hier in onze vreemdelingschap, is dat in waarheid kan worden gezegd dat hij/zij tot de rust is ingegaan, terwijl hij/zij zich nog bevindt in dit lichaam des doods.

 

Devotional

In het artikel “Ik ben met Christus gekruisigd” schrijft Aslaksen ‘om de rust in te gaan’. Hoe zou jij dit aan een ander persoon willen uitleggen?

You have to log in if you want to save your answer.