Krisztussal megfeszíttettem

„Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én…” Gal.2,20.

Ezek kulcsszavak az Istenben való nyugalom eléréséhez. Ha hiszünkezekben a szavakban, ami sajnos rendkívül ritka, akkor ez a kifejezés önmagáért beszél. De pontosan ez az, amit általában nemhisznek. Magyarázkodnak, ahelyett, hogy hinnének, és ezzel kimagyarázzák saját nyomorúságuktól való dicsőséges megváltásukat, és kizárják magukat az Istenben való nyugalomból, amelyre néhányaneljuthatnak! Te, aki olvasod ezeket a sorokat, legyél egy a „néhány” közül!

Miért nem megyünk be inkább a nyugalomba, minthogy megmaradnánk a gonosz és bosszantó nyugtalanságban, a szükségtelen, magunknak okozott(hitetlenség miatt) kínban és gyötrelemben?

Az igazság egyszerű, egyértelmű és kristálytiszta: Minden nyugtalanság az ó emberben van. Ha ez az Igébe vetett élő hit által (Róm.6,6.) valóban meg lesz feszítveKrisztussal, és levetkezve(Ef.4,22.), akkor ezzel természetszerűen megszűnik minden nyugtalanság, és ezzel azonos mértékű nyugalom áll be.

Nincs jellemzőbb példa, amit használhatnánk ennek a mély titoknak a kifejezésére, mint a gyászjelentésből ismert kifejezés: „Nyugalomra tért X.Y.”. Nevezetesen az elhalálozással! Lásd a fent említett Gal.2.20-at és a Róm.6,7-et.

Tudniillik a hitetlenségmiatt olyan titokzatos és olyan ismeretlen az, hogy az Igébe vetett élő hit által meghalhatunk, miközben mégebben a testben élünk, meghalva a bűnnek, és ezáltal a szívben és elmében lévő sokféle nyugtalanságnak, míg a test a mulandóság rabságában munkálkodik. Ugyanis ez a két dolog joggal nem tartozik össze. Az Ige vág és elválaszt. – Az egyik rész most lesz elválasztva, és az a reménységünk, hogy a másik résztől hamarosan örökre megszabadulunk! Halleluja!

Az a legnagyobb dolog, ami egy emberrel itt az idegenben történhet, ha valóban elmondható róla, hogy még mikor e halál testét hordozta, bement a nyugalomba.

Elias Aslaksen

Devotional

A “Krisztussal együtt megfeszíttettem” című cikkben ír Aslaksen “a nyugalomba való bemenetelről”. Hogyan magyaráznád ezt el másnak?

You have to log in if you want to save your answer.