Z Chrystusem jestem ukrzyżowany

„Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja (…)” Gal 2, 20.

Są to kluczowe słowa, aby móc dojść do odpocznienia w Bogu. Jeżeli wierzymy w te słowa – co jest niestety bardzo niepowszechne – to są one jasne same w sobie. Jednak właśnie w to większość nie wierzy. Tłumaczą te słowa inaczej, zamiast w nie wierzyć, tym samym inaczej tłumaczą swoje własne wspaniałe zbawienie od wszelkiej nędzy i wykluczają się z odpocznienia w Bogu, do którego niewielu dochodzi! Obyś Ty, który czytasz ten tekst, był jednym z tych „niewielu”!

Dlaczego nie wejść do odpocznienia, zamiast pozostawać w tym całym złym i kłopotliwym niepokoju, w tym całym niepotrzebnym, powstałym z własnej winy (z powodu niewiary), bólu i udręce?

Prawda jest prosta, naturalna i krystalicznie czysta: Cały niepokój leży w starym człowieku. Jeżeli będzie on w wierze w Słowo, Rzym 6, 6 rzeczywiście ukrzyżowany z Chrystusem, i odłożony, Efez 4, 22, zatrzymuje się naturalnie cały niepokój, a pojawia się przeciwne mu odpocznienie.

Nie ma nic, co lepiej opisywałoby tę głęboką tajemnicę, jak ten przykład ze znanym cytatem na ogłoszeniach o śmierci: „N. N. wszedł do odpocznienia” (norw. tłum.). Mianowicie odchodząc po śmierci! Zobacz wyżej cytowane Gal 2, 20 – i Rzym 6, 7 –

Ze względu na niewiarę, tak pełne tajemnicy i nieznane jest to, że przez żywą wiarę w Słowo można umrzeć, będąc jeszcze w tym ciele, umrzeć dla grzechu, i dalej od wszelkiego tego wielkiego niepokoju w sercu i zmyśle, podczas gdy ciało pracuje w tej przemijalnej niewoli. Te dwie rzeczy nie pasują właściwie do siebie. Słowo Boże rozszczepia i rozdziela – ta jedna część jest oddzielana teraz! Naszą nadzieją jest, aby się wkrótce pozbyć też tej drugiej części na wieki! Alleluja!

Tym największym co może spotkać człowieka tutaj na obczyźnie, jest to gdy może w prawdzie powiedzieć, nosząc jeszcze śmiertelne ciało, że wszedł do odpocznienia.

Devotional

Aslaksen pisze w artykule “Z Chrystusem jestem ukrzyżowany”, by “wejść w odpocznienie”. Jak wyjaśnił byś to drugiej osobie?

You have to log in if you want to save your answer.