Modul în care lucrează Dumnezeu

Este în toate felurile la fel. De altfel este și foarte rezonabil, pentru că toți oamenii au aceleași înclinații, și anume de a se îngâmfa, de a avea gânduri mari despre ei înșiși. Ei își iau cinstea pentru ceea ce Dumnezeu a lucrat în harul Său mare, în ei și prin ei.

Tocmai de aceea, planul Lui neclintit și metoda de lucru este să împiedice asta. Iar astfel, lucrarea lui este de a ne zdrobi după fire ca să ne ajute să ne coborâm adânc în ochii noștri proprii. De exemplu împiedică succesul la una sau alta, prin faptul că Se retrage în anumite situații, în harul Lui, și ne lasă să gustăm rodul drumului nostru – rodul propriei puteri, voințe și priceperi.

În acest fel suntem smeriți și primim greutate în barca vieții noastre, așa încât să putem purta și naviga prin orice fel de vreme schimbătoare, fără să ne rostogolim și să ajungem într-o stare bună în portul veșnic.

Voia Lui bună și iubitoare este ca să ne înalțe împreună cu El, și tocmai de aceea trebuie ca El puternic să ne frângă și ca să putem purta ulterior înălțarea fără să luăm cinste din ea.

El împlinește acest lucru cu mână tare și inimă hotărâtă, fără să Se lase influențat în vreun fel de lipsa noastră de înțelegere a felului Lui de acțiune.

Cinste, cinste, cinste – numelui Său!

Devotional

În scrierea „Modul în care lucrează Dumnezeu”, Aslaksen scrie despre a lua noi înșine cinstea care aparține lui Dumnezeu. Un lucru este să iei cinste de la oameni, dar te poți gândi la un alt exemplu concret de a lua cinstea care aparține lui Dumnezeu, și de ce este așa de periculos?

You have to log in if you want to save your answer.