Guds arbeidsmetode

Click to listen to the speech.

… er i alt vesentlig alltid den samme. Dette er jo også ganske rimelig, da jo alle mennesker har de samme tilbøyeligheter, nemlig til å bli oppblåst, og til å få store tanker om seg selv, så de selv tar ære av hva Gud i sin store nåde har virket i og ved dem.

Nettopp derfor er hans faste plan og arbeidsmetode å få forhindret dette. Og således går da hans arbeide ut på å nedbryte oss etter kjødet og få oss til å synke tilstrekkelig i våre egne øyne, ved f. eks. å la både dette og hint mislykkes for oss, ved å trekke seg og sin nåde tilbake i visse tilfeller, og således la oss smake våre veiers frukt, frukten av vår egen styrke, vilje og fornuft.

På denne måte blir vi ydmyket, og får ballast i vårt livs skip, så vi kan tåle en seilas i allslags omskiftende vær, uten å gå rundt — så vi kan nå frem i god behold til den evige havn.

Hans kjærlige, gode vilje er jo å opphøye oss med seg, og just derfor må han kraftig nedbryte oss, så vi omsider kan tåle opphøyelse uten å ta ære av det selv.

Dette gjennomfører han med fast hånd og fast hjerte, uten å la seg påvirke i minste måte av vår mangel på forståelse av hans handlemåte.

Ære, ære, ære — være hans navn!

Devotional

I stykket «Guds arbeidsmetode» skriver Aslaksen om selv å ta æren som tilhører Gud. Det er én ting å ta ære av mennesker, men kan du tenke på et annet konkret eksempel på hvordan man kan ta æren som tilhører Gud, og hvorfor det er så farlig?

You have to log in if you want to save your answer.

Tilbake til Tema 4