Gods werkwijze

Click to listen to the speech.

… is in wezen in alles steeds dezelfde. En dat is immers ook heel redelijk omdat alle mensen dezelfde neigingen hebben, namelijk om opgeblazen te worden en een hoge dunk van zichzelf te krijgen, zodat ze zelf de eer nemen voor wat God in zijn grote genade in hen en door hen heeft bewerkt.

Juist daarom is het zijn vaste plan en werkwijze om dat te verhinderen. En dus is het zijn werk om ons te verbreken naar het vlees en ons voldoende ver te laten dalen in onze eigen ogen. Bijvoorbeeld door het een en ander voor ons te laten mislukken door zich en zijn genade in bepaalde gevallen terug te trekken en ons op die wijze de vruchten van onze eigen wegen te laten proeven, de vrucht van onze sterkte, wil en verstand.

Op deze wijze worden wij verootmoedigd en krijgen we ballast in ons levensschip, waardoor we ook een zeereis kunnen verdragen in allerlei weersomstandigheden, zonder om te gaan. Zodat we behouden in de eeuwige haven aankomen.

Zijn liefdevolle en goede wil is immers om ons samen met Hem te verhogen, juist daarom moet Hij ons krachtig verbreken, zodat we het daarna kunnen verdragen verhoogd te worden zonder er zelf eer voor te nemen.

Dit werk voert Hij met een vaste hand en een vast hart door, zonder zich ook maar het minst door ons gebrek aan inzicht in zijn handelwijze te laten beïnvloeden.

Eer, eer, eer zij zijn naam!

Devotional

In het artikel “Gods werkwijze” schrijft Aslaksen om de eer die God toekomt jezelf toe te eigenen. Het is één ding om eer te ontvangen van mensen, maar kun je een ander concreet voorbeeld bedenken van hoe je de eer die God toekomt kunt toe eigenen en waarom dit zo gevaarlijk is?

You have to log in if you want to save your answer.