Alçakgönüllülük meselenin tam kendisidir

Click to listen to the speech.

Devotional

“Alçakgönüllülük” konuşmasında Elias Aslaksen “Ben fakir bir adamım; benden fazla bir şey alamıyor “diyor. Aslaksen’e göre neden böyle?

You have to log in if you want to save your answer.