Ootmoed is de zaak zelf

God geeft de ootmoedige genade.

En dan is het in de hoogste mate nietszeggend, schrijf dit op, dan is het in de hoogste mate nietszeggend, wat alle anderen doen. Want het is immers zo zonneklaar als dat het kan zijn, dat de verlossing een persoonlijke zaak is, tussen God en de enkeling. Daar komt geen mens tussen. Dat is een directe verbinding tussen God en de persoon zelf. Daar kunnen geen andere mensen tussen komen. Ik hoop dat jullie dat begrijpen. Ik hoop dat jullie begrijpen wat ik zeg. God geeft de ootmoedige genade. Ja wie kan dat dan verstoren? Wie kan dat verhinderen?

Het is immers door Zijn genade dat het lukt, genade betekent dus hulp. We hebben twee woorden voor genade, het ene is begenadiging en het andere is genade. Begenadiging – dat is verzoening en vergeving van zonden. Dat is begenadiging. En genade – dat is hulp. Krachtige hulp! Dat is om waarachtig licht en waarachtig leven te krijgen en om overwinning te krijgen, dat is om van licht tot licht te gaan en van overwinning tot overwinning en van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat doe je volgens de wet van de ootmoed.

En dan is er een andere domme gedachte: Vanwege een soort bescheidenheid, zou je over jezelf kunnen denken dat je een enorme stakker bent en dat er niet veel van je terecht zal komen. Dat is 100% leugen. Er is net zoveel hulp voor de allergrootste zondaar op aarde. De vraag is niet wat we geweest zijn. De vraag is hoe ootmoedig we zijn en worden en wat we daardoor worden. Want juist daardoor worden we in waarheid iets. En dat gaat op de millimeter en milligram nauwkeurig. God is volmaakt rechtvaardig. Geen aanzien des persoons. Of het nou om pasbekeerden of om oudsten gaat. Het maakt in het geheel niets uit. Allen zijn gelijk voor de wet. Er is ook maar niet het minste wat wijst op aanzien des persoons. Daarom kan het gebeuren dat iemand het verhoudingsgewijs erg goed heeft gekregen, maar dan stijgt het zo iemand naar het hoofd en dan kan het helemaal misgaan. En zij komen buiten te staan.

Wij staan dagelijks ontelbaar keer voor een keuze, honderd, duizend keer. En dat alles komt voort uit ootmoed of het tegenovergestelde.

Devotional

In de toespraak “Ootmoed is de zaak zelf” zegt Elias Aslaksen dat een gedachte als: “Ik ben een stakker; er komt nooit iets van mij terecht” een leugen is. Waarom is dat zo, volgens Aslaksen?

You have to log in if you want to save your answer.