Съразпнах се с Христа

Съразпнахсес Хриса и  вече неазживея…” Гал. 2, 20.

Това са централните думи за постигане на почивка в Бога. Разбират се от само себе си, ако им вярваме, което за съжаление емного необичайно. Обикновено човек  не вярва точно на тях. Отхвърля ги с обясненията си, вместо да повярва, и по този начин отхвърля и собственото си славно спасение от всичката  окаяност и се изключва от почивката  в Бога, до която някоище могат да достигнат! Дано ти, които четеш тези редове, станеш  един от тези „някои“!

Защо да не влезеш в почивката вместо да останеш в цялото това зло и коварно неспокойство, при всички тези ненужни, самонанесени (поради неверие ) мъки и болки?

Истината е проста  и кристално ясна: всичкото неспокойство е  в стария човек. Когато той  чрез жива вяра в Словото, Рим. 6, 6, наистина е разпнатс Христос и е съблечен, Ефес. 4, 22, тогава като резултат престават всички вълнения  и настъпва почивката.

Няма нищо по-забележително във връзка с тази дълбока тайна от  познатата фраза на некролозите: „Н. Н. почина“. А именно, почина чрез  смъртта! Сега вижте в  Гал.  по-горе. 2. 20. – и Рим. 6, 7. –

Това, което е тайнствено и непознато поради неверието, е, че чрез жива вяра в словото е възможно да умреш, докато все още живееш в това тяло, да умреш за греха и по този начин за цялото  многообразно безпокойство в сърцето и ума, докато тялото е подчинено  на робството на тлението. Тези две неща наистина  не си принадлежат. Словото  прониква и разделя. – Едната част се отделя сега! Надяваме се скоро да се отървем за винаги от втората част! Алилуя!

Най-великото, което може да ти се случи  тук, в странстването, е, наистина да може да се каже за теб,  че  си влязъл в почивката,  докато все още си  в това смъртно тяло.

Devotional

В статията си “Аз съм съразпнат с Христа“ Аслаксен пише за това „да влезем в почивката.“ Как ще обясниш това на някой друг?

You have to log in if you want to save your answer.