Ristinsä ottaminen

Ristinsä ottaminen ja ristinsä kantaminen, eli se, että auttaa itsensä ristiinnaulitsemisessa. Minun ristini, tarkoittaa kaikkea ja kaikkia, mikä risteää minun tahtoni, minun inhimmillisen tahtoni eli lihan tahdon kanssa.

Ellen ota ristiäni, en ole arvollinen Kristukselle! Ja näin on monien uskovien laita. Niin, Paavalin mukaan he vaeltavat Kristuksen ristin vihollisina, eli sen ristin vihollisina, joka heidän tulisi ottaa ja jolle heidän oma tahtonsa tulisi naulata.

Gal. 5:24:ssä huomaamme tämän kuolemanvakavan totuuden: ”Ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omia, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen.” Ne, jotka eivät ole tätä tehneet, ja jatkavat niin, eivät siis ole Jeesuksen omia! He eivät ole hänen opetuslapsiaan!

Kaikkein ihaninta on se, että Jeesus vapaaehtoisesti tuli ristiinnaulituksi, ja vieläpä avusti siinä! Toiseksi ihaninta on se, kun ihminen uskon kuuliaisuuden kautta vapaaehtoisesti tulee ristiinnaulituksi hänen kanssaan ja vaeltaa päivittäin sen ristin todellisena ystävänä, jolle hänen oma tahtonsa tulee naulituksi.

Tämä oli ihanalle apostolille, Paavalille, suurinta mitä hän tiesi ja ainoa asia, josta hän halusi kerskua! Hänen elämänsä ja oppinsa osoittavat tämän selvästi!

Hän ei ollut ainoastaan innostunut tästä täydellisestä teoriasta, vaan hän eli sen mukaan täysin, ja kehotti meitä seuraamaan häntä! Pyrkikäämme tähän kaikin voimin, rakkaat ystäväni!

Kuule, mitä hän sanoo: ”Minut on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Enää en elä minä…” Gal. 2:20. Ja: ”Mutta pois se minusta, että kerskaisin muusta kuin Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiinnaulittu minulle ja minä maailmalle!” Gal. 6:14.

Tämä oli siis hänelle kaikista suurinta, kaikista ihaninta, kaikista vaikuttavinta, ja salaisuus suurimpaan mahdolliseen onneen, jonka ihminen voi saavuttaa täällä muukalaisuuden aikana!

”Ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon vaan niin kuin sinä!” Tämä on ja pysyy kaikkina elinpäivinämme pääasiana, niin itse asiana! Oikeastaan mistään muusta ei ole kyse! Luuk. 11:2: ”Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa!” Siellä se tapahtuu tarkasti ja salamannopeasti!

Silloinhan on itsestäänselvää, että meidän tulee tulla tähän: salamannopeasti luovumme ja ristiinnaulitsemme oman tahtomme, muutenhan ei Jumalan tahto voi tapahtua maan päällä niin kuin taivaassa! —

Mutta kenellä onkaan näin suuri päämäärä ja tällainen usko??? —

Ellei näin ole ollut meidän laitamme, niin herätkäämme vakavuuteen nyt, voidaksemme saada tämän päämäärän ja elävän uskon siihen, että Jumalan ylitsevuotavan voimallisen vaikutuksen avulla saavutamme sen! Näin tapahtukoon!

Teidän kaikesta hengellisestä unesta syvästi murheellinen veljenne,

Elias Aslaksen.

 

Devotional

Jos luettuasi artikkelin “Ristinsä ottaminen” voisit esittää Aslaksenille yhden kysymyksen, mikä se olisi?

You have to log in if you want to save your answer.