Çarmıhını taşımak

og å bære sitt kors, dvs. å hjelpe til med sin egen korsfestelse. Mitt kors, det er alt og alle som krysser min vilje, min menneskelige vilje, kjødets vilje.

Hvis jeg ikke tar mitt kors opp, da er jeg ikke Kristus verd! Og slik er det med mange troende. Ja, de vandrer, sier Paulus, som fiender av Kristi kors, dvs. av det kors de skulle ta opp, og som deres egenvilje skulle nagles til.

I Gal. 5, 24 finner vi denne dødsens alvorlige sannhet: ”De som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lyster og begjæringer.” De som ikke har gjort dette, og fortsetter dermed, hører ham altså ikke til! De er ikke hans disipler!

Det herligste av alt var at Jesus frivillig lot seg korsfeste, og til og med hjalp til med det! Det nest herligste er når et menneske frivillig lar seg korsfeste med ham, ved tro og ved troens lydighet, og ved daglig å vandre som en ekte venn av de kors hvortil ens egenvilje skal nagles.

Dette var for den herlige apostel Paulus det eneste han ville rose seg av, og det aller største han visste! Og hans liv og lære viser dette tydelig!

Det var altså ikke bare at han var begeistret for denne fullkomne teori! Nei, han levde det fullt ut, og formante til å følge ham etter! La oss gjøre dette fullt ut, mine elskede venner!

Hør hva han sier: ”Jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv . .” Gal. 2, 20. Og: ”Det være langt fra meg å rose meg uten av vår Herre Jesu Kristi kors, for ved det er verden blitt korsfestet for meg og jeg for verden.” Gal. 6, 14.

Det var altså for ham det største av alt, det herligste av alt, det virkningsfulleste av alt, og hemmeligheten til den aller største lykke et menneske kan oppnå her i utlendigheten!

”Skje ikke min vilje, men din!” Det er og blir alle vårt livs dager hovedsaken, ja selve saken! Det er egentlig overhodet ingen annen sak! Luk. 11, 2: ”Skje din vilje, som i himmelen så og på jorden!” Der går det nøyaktig og lynsnart for seg!

Og da sier det seg selv at vi må komme til dette: lynsnart å oppgi og korsfeste vår egen vilje, ellers kan jo ikke Guds vilje skje på jorden slik som den skjer i himmelen! —

Men hvem har vel så høyt et mål, og en slik tro??? —

Og om vi ikke har hatt det, så la oss våkne opp for alvor nå, så vi kan få dette mål, og en levende tro på ved Guds overmåte kraftige bistand å nå det! Det skje!

Eders over all åndelig søvn dypt bedrøvede broder,

Elias Aslaksen

Devotional

“Haçını taşımak” yazısını okuduktan sonra Aslaksen!a bir soru sormak mümkün olsaydı ne sorardın?

You have to log in if you want to save your answer.