Pelkästä valheesta pelkkään totuuteen!!!

Mikä pelastus! Mikä muuttuminen! Mikä kehitys! Mikä kutsumus! Mikä ehdottoman sanoinkuvaamaton rakkaus Jumalalla onkaan meihin, että hän todella haluaa tehdä niin päätä huimaavan, ihanan ja jumalallisen työn jokaisessa, joka sydämestään uskoo kaikki Uudessa Testamentissa olevat elämän sanat tähän liittyen!!!

«Vain valhetta ovat miehen pojat!” Sellaisia me olemme itsessämme, synnin turmelemia. ”Pitäkäämme sitä totena, että Jumala on totuudellinen, mutta jokainen ihminen valehtelija.” Jeesus sanoi: ”Minä olen totuus!” Room. 3:4 ja Joh. 14:6. Taivaallinen kutsumuksemme on tulla hänen kaltaisikseen, nyt täällä armon ajassa, siis tulla totuudeksi – pelkäksi totuudeksi käytännössä, kaikin mahdollisin tavoin! Ja tähän sopivat sanat Jesaja 53:ssa mitä suurimmassa määrin: ”Kuka uskoo meidän julistuksemme?”

Mutta suuresti ylistetty olkoon Jumala jokaisesta, joka todella omaksuu elävän uskon Jeesuksen sanoihin ja apostolien sanoihin!!! Sillä uskon kautta me onnistumme. Tämä on sama asia kuin pelastuminen teeskentelystä sen kaikissa mahdollisissa muodoissa, sillä teeskentely on valhetta! Ks. Luuk. 12:1. Teeskentely on sitä, että kaikin tavoin annamme itsestämme sen kuvan, että laitamme on parempi kuin se todella on. Se on siis esittämistä! Esittäminen = näyttelemistä! Silloin otetaan itselleen kunniaa jostain, mitä todellisuudessa ei olla, sen sijaan, että kaiken totuuden nimessä estettäisiin kunnian saaminen.

Sellainen on samaa luokkaa kuin vilppi, petollisuus ja epärehellisyys. Jeesuksesta on kirjoitettu erityisen ihanteellisena piirteenä, että hänessä ei ollut vilppiä. Sillä hänhän oli totuus! —-

Voidaan siis valehdella monella eri tavalla, ei pelkästään suoralla, karkealla valheella ja epärehellisyydellä. Tavallisestihan valitettavasti salataan huonoutensa ja onnellisuuden puutteensa. — Ja pelätään kuollakseen, että joku saisi tietää sen! Puolustellaan itseään kaikkien taiteen sääntöjen mukaan, sen sijaan, että otettaisiin valon oikea tuomio vastaan! —

Mitä sitten pelätään kuollakseen? Sitä, että tullaan huonommiksi ihmisten silmissä. Mutta huonommiksi tullaan vain tyhmien ihmisten silmissä! Sillä nöyrtyminen ja itsensä alentaminenhan on kaikkein kannattavin hyve! Silloin arvo nousee Jumalan silmissä!

Nöyrtymisen pelkääminen on sen tähden hengellisesti puhuttuna mielipuolista!

Juuri tästä syystä monet ovat pyytämättä anteeksi tästä ja tuosta asiasta! Siitä huolimatta, että heillä on siihen erittäin hyvä syy ja se loisi onnen heidän sisimpäänsä! Totuudessa! Päämäärähän on: Pelkkä totuus!

Devotional

Miksi kirjoitus «Pelkästä valheesta pelkkään totuuteen» on mielestäsi valittu mukaan teemaan, joka käsittelee nöyryyttä?

You have to log in if you want to save your answer.