Fra bare løgn — til bare sannhet!!!

For en frelse! For en forvandling! For en utvikling! For et kall! For en absolutt ubeskrivelig kjærlighet Gud har til oss, at han virkelig vil gjøre et så svimlende stort og herlig og guddommelig verk i hver den som av hjertet tror alle livets ord om dette i Det nye Testamente!!!

«Bare løgn er mannens sønner!» Slik er vi i oss selv ødelagt av synden. «La det stå fast, at Gud er sanndru, men hvert menneske en løgner.» Jesus sa: «Jeg er sannheten!» Rom. 3, 4 og Joh. 14, 6. Vårt himmelske kall, er å bli ham lik, nu her i nådetiden, altså å bli sannheten — bare sannhet i praksis, på alle mulige måter! Og her passer ordet i Esaias 53 i aller høyeste grad: «Hvem trodde det budskap han hørte?»

Men høylovet være Gud for hver den som virkelig tilegner seg levende tro på Jesu ord og apostlenes ord!!! For ved tro lykkes det. Dette er det samme som å bli frelst fra hykleri i alle mulige former, for hykleri er løgn! Se Luk. 12, 1. Hykleri er på enhver måte å late som om det er bedre med en, enn det virkelig er. Det er altså forestillelse! Forestilling = skuespill! Da innkasserer man ære for noe man ikke i sannhet er, istedenfor i all sannhets navn å protestere!

Det faller også sammen med svik og uoppriktighet og uærlighet. Det står om Jesus som noe ekstra stort, at han var uten svik. For han var jo sannheten! — — —

Man kan altså lyve på flere slags måter, ikke bare ved direkte, brutal løgn og ved skrøner! Det alminnelige er jo dessverre å skjule sin dårlighet, og sin mangel på lykksalighet. — Og å være livende redd for at noen skulle få rede på den! Man er da opptatt med å forsvare og unnskylde seg selv, etter alle kunstens regler, istedenfor å gi lysets sanne dom medhold! —

Hva er det da man er så livende redd for? Jo, å synke i menneskenes øyne. Men man synker bare i dumme menneskers øyne! For å ydmyke seg, og gå ned, det er jo den mest lønnsomme dyd som finnes! Da stiger man i Guds øyne!

Å ha en skrekk for å ydmyke seg, er derfor åndelig talt avsindig!

Det er også av den grunn at mange unnlater å be mennesker om tilgivelse både for dette og hint! Tross i at de har svært god årsak til det, og at det ville skape lykke i deres indre! I sannhet! Målet er jo: Bare sannhet!

Devotional

Hvorfor tror du at stykket «Fra bare løgn – til bare sannhet» er tatt med i dette tema om ydmykhet?

You have to log in if you want to save your answer.

Tilbake til Tema 4