Z wyłącznie kłamstwa – do wyłącznie prawdy!!!

Cóż za zbawienie! Cóż za przemiana! Co za rozwój! Co za powołanie! Cóż za absolutnie nieopisaną miłość Bóg ma do nas, że naprawdę wykona tak zdumiewająco wielkie, chwalebne i boskie dzieło w każdym, kto z całego serca wierzy we wszystkie słowa życia na ten temat w Nowym Testamencie!!!

„Synowie ludzcy są tylko kłamstwem (norw. tłum.)!” W taki sposób sami jesteśmy zniszczeni przez grzech. „Wszak Bóg jest wierny, a każdy człowiek jest kłamcą”. Jezus powiedział: „Jestem prawdą!” Rzym 3, 4 i Jana 14, 6. Naszym niebiańskim powołaniem jest upodobnić się do Niego, teraz tutaj w czasach łaski, to znaczy stać się prawdą — tylko prawdą w praktyce, pod każdym względem! I tutaj słowo z Izajasza 53 pasuje najbardziej: „Kto uwierzył wieści naszej?”

Chwała niech będzie Bogu za każdego, kto naprawdę zdobywa żywą wiarę w słowa Jezusa i słowa apostołów!!! Bo przez wiarę się to udaje. To jest to samo, co bycie zbawionym od obłudy we wszystkich najróżniejszych formach, bo obłuda jest kłamstwem! Zobacz Łuk 12, 1. Obłuda pod każdym względem udaje, że jest z kimś lepiej, niż jest to w rzeczywistości. To jest przedstawienie! Przedstawienie = aktorstwo! Wtedy zbiera się chwałę za coś, co nie jest prawdą, zamiast w imię całej prawdy zaprotestować!

Zbiega się to również z oszustwem, nieszczerością i nieuczciwością. Jest coś wielkiego napisane o Jezusie, mianowicie że był bez zdrady. Bo on przecież był prawdą! – – –

Można zatem kłamać na kilka sposobów, nie tylko przez bezpośrednie, brutalne kłamstwa i przebiegłość! Tym samym niestety jest ukrywanie swojej słabości i swego braku szczęścia. – I śmiertelnie się bać tego, że ktoś się dowie! Jest się wtedy zajęty obroną i usprawiedliwianiem się wszystkimi zasadami sztuki, zamiast poprzeć prawdziwy osąd światła! –

Czego się tak śmiertelnie człowiek boi? Tego, aby niknąć w ludzkich oczach. Ale nikniesz tylko w oczach głupich ludzi! Uniżyć się i zejść w dół, to najbardziej opłacalna cnota, jaką można znaleźć! Wtedy powstaje się w oczach Boga!

Zatem obawa przed uniżaniem się jest, duchowo mówiąc, szalona!

Dlatego też wielu nie prosi innych o przebaczenie zarówno za to, jak i tamto! Pomimo tego, że mają ku temu bardzo dobrą przyczynę i że spowodowałoby to radość w ich wnętrzach! W prawdzie! Celem jest: Tylko prawda!

Devotional

Jak myślisz, dlaczego artykuł “Od tylko kłamstwa – do tylko prawdy” jest zawarty w tym temacie o pokorze?

You have to log in if you want to save your answer.