Van louter leugen, tot louter waarheid

Wat een bevrijding! Wat een herschepping! Wat een ontwikkeling! Wat een roeping! Wat heeft God een onbeschrijflijke liefde voor ons, dat Hij werkelijk zo’n duizelingwekkend groot en heerlijk goddelijk werk wil doen in ieder die van harte alle woorden des levens hierover in het Nieuwe Testament gelooft!

Louter leugen zijn de mensenkinderen!” Ps. 62:10. Zo erg zijn wij innerlijk bedorven door de zonde.

“Maar het blijve: God waarachtig en ieder mens leugenachtig.” Rom. 3:4.

Jezus heeft gezegd: “Ik ben de waarheid.” Joh. 14:6. Onze hemelse roeping is Hem gelijk te worden, nu in de genadetijd, dus: ook ‘de waarheid’ te zijn: in allerlei opzicht louter waarheid in de praktijk!

Hierop is wel heel sterk van toepassing: “Wie gelooft de boodschap die wij gehoord hebben? Jes. 53:1.

Maar geprezen zij God voor iedereen die zich een levend geloof in de woorden van Jezus en van de apostelen toeeigent! Want door geloof kan dat.

Het is hetzelfde als verlossing van huichelarij in alle mogelijke vormen, want huichelarij is leugen. Zie Luc. 12:1. Huichelarij is op de een of andere manier doen alsof het beter met je is dan in werkelijkheid. Het is dus show! En show is toneelspel!! Dan accepteer je eer voor iets wat je niet echt bent, in plaats van in naam der waarheid daartegen te protesteren!

Het valt ook samen met bedrog, onoprechtheid en oneerlijkheid. Van Jezus staat er als iets heel bijzonders dat er in zijn mond geen bedrog is gevonden. 1 Petr. 2:22. Hij wás immers de waarheid!

Mensen kunnen op verschillende manieren liegen. Niet alleen door directe, brutale leugens en verzinsels. Het is immers, erg genoeg, heel gewoon dat ze hun slechtheid verbergen, en hun gemis aan gelukzaligheid. En er doodsbenauwd voor zijn dat een ander dat te weten komt. Zo zijn ze zichzelf volgens alle regels van de kunst aan het verdedigen en verontschuldigen, in plaats van in te stemmen met het waarachtige oordeel van het licht.

Waarvoor zijn ze dan toch zo doodsbang? Om te dalen in de achting van de mensen. Maar je daalt alleen maar in de ogen van domme mensen! Je vernederen, afdalen, is immers de deugd waar we het allermeest profijt van hebben! Dan stijgen we in Gods ogen!

Vrees om je te vernederen is dan ook vanuit geestelijk oogpunt onzinnig! Om die reden laten velen het na om ergens vergeving voor te vragen. Hoewel ze daar alle reden toe hebben en hoewel het in hun hart geluk zou brengen! In waarheid! Het doel is immers: louter waarheid!

Devotional

Waarom denk je dat het artikel “Van louter leugen naar louter waarheid” in dit thema over nederigheid is opgenomen?

You have to log in if you want to save your answer.