Csupa hazugságtól – csupa igazságra!!!

Click to listen to the speech.

Micsoda üdvösség! Micsoda átváltozás! Micsoda fejlődés! Micsoda elhívatás! Micsoda abszolút leírhatatlan szeretet, amivel Isten van irántunk, hogy Ő valóban ilyen megdöbbentően nagy, dicső és isteni munkát akar végezni mindenkiben, aki szívből hiszi az életnek minden Igéjét, ami erről szól az Új szövetségben!!!

„Minden ember pedig hazug.” Ilyenek vagyunk mi magunk, a bűn tönkre tett bennünket. „Sőt inkább az Isten legyen igaz, minden ember pedig hazug.” Jézus mondja: „Én vagyok az igazság.” Róm.3,4. és Ján.14,6. Mennyei elhívatásunk, hogy hozzá hasonlóvá váljunk, most itt a kegyelmi időben, tehát igazsággá – csak igazság a gyakorlatban, minden lehetséges módon! És nagyon ide illik az Ézsaiás 53: „Ki hitt a mi tanításunknak?”

De magasztalva legyen Isten azokért, akik az élő hitet sajátítanak el Jézus szavára és az apostolok szavára nézve!!! Mert hit által sikerül. Ez ugyanaz, mint megszabadulni a képmutatás minden lehetséges formájától, mert a képmutatás hazugság! Lásd Luk.12,1. Képmutatás úgy tenni, mintha jobbak lennénk, mint amilyenek a valóságban vagyunk. Ez tehát előadás! Előadás = színjáték! Akkor dicsőséget aratunk azzal, ami nem felel meg a valóságnak, ahelyett, hogy tiltakoznánk az igazság nevében! Ez megegyezik a csalással, kétszínűséggel, és becstelenséggel. Jézusról különösen nagydolog van írva, mégpedig, hogy nem volt benne hamisság. Mert Ő volt az igazság! – – –

Tehát többféleképpen lehet hazudni, nem csak közvetlenül, brutális hazugságokkal és kitalációkkal! A leggyakoribb sajnos az, hogy takargatják romlottságukat, és boldogságuk hiányát. – És attól rettegnek, hogy valaki megtudja! Ezért a védekezéssel és a mentegetőzéssel vannak elfoglalva, minden lehetséges módon, ahelyett, hogy elismernék a világosság igaz ítéletét! –

Mitől félnek hát oly rettenetesen? Nos, hogy süllyednek az emberek szemében. De csak az ostoba emberek szemében süllyednek! Mert megalázni magunkat és lefelé menni, ez a létező legkifizetődőbb erény! Akkor emelkedhetünk Isten szemében!

Ezért szellemileg szólva őrültség félni a megalázkodástól!

Ez az oka annak is, hogy sokan nem kérnek bocsánatot az emberektől, sem ezért sem azért! Annak ellenére, hogy nagyon jó okuk lenne rá, és bensőjükben boldogságot teremtene! Igazán! A cél tehát: Csak igazság!

Devotional

Mit gondolsz, miért lett az alázat témákörhöz csatolva a “Csupa hazugságról – a csupa igazságra” című cikk?

You have to log in if you want to save your answer.