«Harul bogat și garantat al lui David»

Isaia 55:3.

Există așadar, două lucruri semnificative la acest har, care, în fel ciudat se numește harul lui David – acel har mare pe care David l-a primit și care a putut să-l transforme într-un om după inima lui Dumnezeu. Este ceva enorm la ce a putut să ajungă! –

Și tot acest har lucrător pe care noi avem ocazia să îl primim acum în Noul Legământ este de nedescris mai mare și mai lucrător decât cel pe care îl puteau primi în Vechiul Legământ!

Dar – total legal dumnezeiesc – absolut fără excepții – conform lui Petru și Iacov – putem primi acest har doar dacă noi, în adevăr, suntem smeriți și doar în acel grad în care suntem smeriți.

Este sigur și adevărat în toate felurile! Da, este cel mai sigur dintre toate cele sigure! Și este la fel de sigur că cel mândru Îl are ca împotrivitor pe Dumnezeu așa cum cel smerit primește har. Așa sunt cele duhovnicești, la fel ca în cele omenești după legea naturală a vieții. Acesta este adevăratul motiv pentru orice înălțare și orice înjosire conform propriilor cuvinte ale lui Isus: „Cel care se înalță pe sine însuși, va fi smerit și cel care se smerește va fi înălțat.” Da, chiar dacă nu vrei asta. Pentru că asta este hotărârea proprie a lui Dumnezeu, după ființa Lui dumnezeiască.

Deci noi primim un har așa de bogat și felurit după cum suntem smeriți! Și acest lucru este exact la fel de sigur și dovedit pe cât de sigură și reală este smerenia noastră, în duh și adevăr, și nu doar un fel de surogat pentru smerenie.

Sunt mai multe caracteristici ale smereniei. Cel smerit nu face obiecții sau explicații sau proteste sau opoziții sau îndoieli sau ezitări când vine vorba de a asculta Cuvântul lui Dumnezeu și superiorii din lumea aceasta, atât la locul de muncă cât și în viața de familie. Ci se lasă cu plăcere și îndemnat și mustrat. – Și este priceput să fie tăcut și să nu-și deschidă gura sau să se exprime despre una sau alta, despre asta sau cealaltă, sau să vorbească despre ceva față de care nu are niciun habar, căci el se ține cu plăcere de cele de jos. Da, el folosește ocaziile să se păstreze acolo, pentru că acolo pacea este fără sfârșit.

Înainte de toate, cel smerit se înfrânează de la a-și judeca și critica aproapele, pentru că fiecare om care face așa, incontestabil s-a înălțat pe sine însuși și s-a așezat pe scaunul judecătorului. Judecătorii stau acolo. –

Atunci ești așa departe de smerenie cum este estul de vest. Și la fel de departe este și harul adevărat al lui Dumnezeu de fiecare persoană de acest fel!

Atât timp cât ești smerit, poți spune că ai asigurare de viață! Dumnezeu este plin de har, îndurător și milos față de toți oamenii, în afară de cei mândri, îngâmfați, aroganți și înțelepți de sine, pentru că aceștia Îl au ca împotrivitor pe Dumnezeu! Săracii oameni!

Devotional

În scrierea „Harul bogat și garantat al lui David”, iese foarte clar la iveală că Dumnezeu stă împotriva celor mândri dar dă har celor smeriți. De ce crezi că este așa? Te poți gândi la un exemplu din viața de zi cu zi în care Dumnezeu dă har celui smerit?

You have to log in if you want to save your answer.