De rijke, zekere genade van David

Jes. 55:3

Dit zijn dus twee belangrijke elementen bij deze genade, die wonderlijk genoeg ‘de genade van David’ wordt genoemd, de enorme genade die David gekregen heeft en die in staat was om hem te maken tot een man naar Gods hart. Het spreekt immers vanzelf dat daar geweldig veel voor nodig is!

En nu onder het nieuwe verbond hebben wij de mogelijkheid om een genade te krijgen die nog vele malen groter en werkzamer is dan de genade onder het oude verbond.

Maar geheel volgens de goddelijke wetten en absoluut zonder uitzonderingen – volgens Petrus en Jakobus – kunnen wij die genade alleen krijgen als wij werkelijk ootmoedig zijn, en voor zover wij ootmoedig zijn.

Dat is in alle opzichten vast en zeker! Ja, dat is het allerzekerste van alles wat zeker is. En even zeker als een ootmoedig mens genade krijgt, heeft een hoogmoedig mens God als tegenstander. Dat is de geestelijke en tevens menselijke natuurwet van het leven. Dit is de ware achtergrond van alle verhoging en alle vernedering, overeenkomstig Jezus’ eigen woorden: “Wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.” Ja, al had hij het zelf niet eens zo graag gewild. Dit is namelijk een vast besluit van God zelf naar zijn eigen goddelijke aard.

Wij krijgen dus precies zo’n rijke en veelzijdige genade als bij onze ootmoed past! En dat is precies even vast en zeker als we werkelijk in geest en waarheid ootmoed hebben, en niet een of ander surrogaat daarvan.

Ootmoed heeft namelijk diverse kenmerken. Wie ootmoedig is maakt geen tegenwerpingen en komt niet met uitvluchten, protesten, oppositie of twijfel en aarzelt niet gehoorzaam te zijn aan Gods Woord of aan zijn meerderen in deze wereld, zowel op het werk als in het gezin. Zo iemand laat zich ook graag vermanen en terechtwijzen. Hij weet te zwijgen en zijn mond te houden. Hij doet niet zomaar uitspraken over iedereen en over alles en nog wat en praat niet over iets waar hij eigenlijk geen verstand van heeft, want hij voegt zich in het eenvoudige. Ja, hij gebruikt de gelegenheden daartoe, want dat brengt eindeloze vrede.

En vooral: ootmoedige mensen onthouden zich van het oordelen en kritiseren van hun naasten, want ieder die dat doet heeft zich onmiskenbaar verhoogd en op de rechterstoel plaats genomen. Daar zitten immers de rechters. Zo iemand is even ver verwijderd van ootmoed als het Oosten van het Westen. En even ver verwijderd van zo iemand is dan Gods ware genade!

Zolang we ootmoedig zijn, is in zekere zin ons leven verzekerd. God is genadig en barmhartig voor iedereen, behalve voor trotse, hoogmoedige, overmoedige, eigenwijze en opgeblazen mensen, want die hebben God tegenover zich. De stakkers!

Devotional

In het artikel “De overvloedige en zekere genade van David” wordt heel duidelijk gemaakt dat God de hoogmoedigen tegenstaat, maar genade geeft aan de nederigen. Waarom denk je dat dit zo is? Kun je een voorbeeld uit het dagelijks leven bedenken waar God de nederigen genade geeft?

You have to log in if you want to save your answer.