“Dávid iránt való változhatatlan kegyelmességem”

Click to listen to the speech.

Ézs.55,3.

Erre a kegyelemre tehát két dolog jellemző, különös, hogy Dávid kegyelmének hívják, a hatalmas kegyelemet, amit Dávid kapott, amely képes volt őt Isten szíve szerint való férfivá tenni. Magától értetődő, hogy igen sok kellett ahhoz, hogy azzá legyen! – És minden munkálkodó kegyelem, amelyet lehetőségünk van megkapni az újszövetség idejében, sokszorosan nagyobb és munkálkodóbb, mint amit az ószövetségben kaphattak!

De – az isteni törvény szerint – abszolút kivétel nélkül – Péter és Jakab szerint – csak akkor kaphatjuk meg ezt a kegyelmet, ha valóban alázatosak vagyunk, és csak olyan mértékben, amennyire alázatosak vagyunk.

Ez biztos és igaz minden szempontból! Igen, ez ma a biztos dolgok közül a legbiztosabb! És éppen olyan biztos, hogy Isten ellenáll a büszkéknek, mint ahogy az alázatos kegyelmet kap. Ez természetes törvénye a szellemi és az emberi életnek is. Ez az igazi alapja minden felmagasztalásnak és megaláztatásnak Jézus saját szavai alapján: „Mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik; és aki magát megalázza, felmagasztaltatik.” Igen, még akkor is, ha nem akarja. Mert ez Isten határozott döntése, saját isteni lénye értelmében.

Tehát pontosan olyan gazdag és bőséges kegyelmet kapunk, amennyire alázatosak vagyunk! És ez akkor biztos, ha az is biztos, hogy igazán szellemben és igazságban alázat van bennünk, és nem az alázatnak valamilyen utánzata.  –

Az alázatnak több ismertetőjele van. Az alázatos nem kifogásol vagy magyarázkodik, vagy tiltakozik, vagy ellenkezik, vagy kételkedik, vagy habozik szót fogadni Isten Igéjének és feletteseinek e világon, mind a munkahelyen, mind a családi életben. Engedi, hogy intsék és rendreutasítsák. – Képes csendben maradni, és száját befogni, nem nyilvánít véleményt erről és arról, vagy egyikről és a másikról, és nem beszél arról, amihez nem ért, mert az alázathoz tartja magát. Igen, megragadja a lehetőséget, hogy alázatban maradjon, mert ott vég nélküli békesség van. –

Az alázatos mindenekelőtt tartózkodik attól, hogy megítélje vagy kritizálja a másikat, mert aki ilyet tesz, tagadhatatlanul felmagasztalja magát, és ítélő székben foglal helyet.

Mert a bíró ugye ott ül. –

Akkor olyan távol van az alázattól, amilyen távol van az ég a földtől. És ugyanolyan távol van Isten igaz kegyelme az ilyen személytől!

Amíg az ember alázatos, addig mondhatjuk, életbiztosítása van! Isten kegyelmes, irgalmas és könyörülő minden emberhez, kivéve a büszke, gőgös, öntelt, önbölcs és felfuvalkodott emberhez, mert Isten az ilyeneknek ellenáll! Szegény emberek!

Devotional

A “Dávid gazdag és változhatatlan kegyeleme” című cikkben nagyon világosan le van írva, hogy Isten a kevélyeknek ellene áll, de az alázatosaknak kegyelmet ad. Miből gondolod, hogy ez így van? Tudsz egy példát mondani a mindennapokból, amikor Isten kegyelmet ad az alázatosnak?

You have to log in if you want to save your answer.