Да вземеш кръста си

и да носиш кръста си, означава да помогнеш на собственото си разпятие. Моят кръст, това е всичко и всички, които се противопоставят волята ми, моята човешка воля, моята плътска воля.

Ако не взема кръста си, не съм достоен за Христа!Така е при много вярващи. Да, те се обхождат, казва Павел, като врагове на Христовия кръст, значи на кръста, който трябваше да вземат и на който трябваше да приковат собствената си воля.

В Гал. 5, 24 намираме тази сериозна до смърт истина: „Които са Исус Христови, са разпнали плътта с нейните страсти и похоти.“ Значи тези, които неса направили това и продължат така, не му принадлежат! Те неса негови ученици!

Най-славното от всичко беше, че Исус доброволно се остави да го разпънат, дори помогна за това! Следващото по слава е,  човек доброволно  да се остави да бъде разпнат с него, чрез вяра и чрез послушание на вярата и като се обхожда всекидневно като истински приятел на кръста, на който ще бъде разпната собствената му воля.

Славният апостол Павел искаше да се хвали единствено с това, то беше най-великото за него! Неговият живот и учение ясно го показват!

Той не само беше въодушевен от тази съвършена теория! Не, той я живееше напълно и наставяше другите да го следват! Нека и ние изцяло вършим това, мили приятели!

Чуй, какво казва той: „Съразпнах се с Христа, и сега вече неаз живея…“Гал. 2, 20. И „ А далечот мене да се хваля освен с кръста на нашия Господ Исус Христос, чрез който светът за мене еразпнат и аз за света.“ Гал. 6, 14

Това за него беше най-великото, най-славното, най-въздействащото от всичко и тайната за най-голямото щастие, което може да достигне човек като чужденец тук.

Не моята воля да бъде, но твоята!“Това е и си остава главното нещо,да, самото нещо през всичките дни на живота ни! Всъщност няма друго нещо! Лука 11, 2: „Да бъде твоята воля, кактона небето, така и на земята!“ Там нещата се случват точно и бързо като светкавица!

И от самосебе си се разбира, че трябва да стигнем до там: бързи като светкавица да предадеми разпънем собствената си воля, иначе Божията воля не може да се изпълни на земята, както се изпълнява на небето!

Но кой има толкова висока цел и такава вяра???

Ако до сега не сме я имали, нека се събудим зс сериозност сега, за да получим тази цел и една жива вяра в Божието изключително мощно съдействие, за да я постигнем! Това ще стане!

Ваш брат, дълбоко натъжен поради всичкия духовен сън

Devotional

Ако можеше да зададеш въпрос на Аслаксен, след като прочете статията “Да вземеш кръста си“, какво щеше да го попиташ?

You have to log in if you want to save your answer.