Богатата и сигурна Давидова благодат

Исая 55, 3 (норв. пр.)

Два забележителни признака има значи тази благодат, която по чуден начин е наречена Давидова благодат, огромната благодат, която получи Давид, която успя да го направи човек по Божието сърце. Нещо изключително е нужно, за да стане такъв човек!

А всичката действена благодат, която имаме възможност да получим в новия завет, е многократно по-велика и действена от тази, която можеше да се получи по времето на стария завет!

Но – напълно божествено закономерно – без никакви изключения – според Петър и Яков -ние можем да получим тази благодат, ако  наистина сме смирени и то само в степента, в която сме смирени.

Това е сигурно и вярно винаги и навсякъде! Да, то е най-сигурното от всичко сигурно! И е сигурно, че горделивият има Бога за противник, точно колкото е сигурно, че смиреният получава благодат. Това е духовният, както и човешкият природен закон на живота. Според Исусовите думи това е истинската причина за всяко издигане и всяко снишаване: „Който възвишава себе си, ще се сниши, а който снишава себе си, ще се възвиши.“ Да, дори сам той да не желае това. Понеже то е твърдо Божие решение, идващо от собствената му божествена същност.

Значи получаваме точно толкова богата и многообразна благодат, колкото сме смирени!!! И това е точно толкова сигурно и точно, колкото сигурно и точно в дух и истина е смирението, което имаме, а не единия или друг заместител на смирението.

Има няколко признака за смирение. Смиреният не противоречи, не протестира, не опонира, не се съмнява или бави да се покори на Божието слово и на началниците си на земята, както на работното място, така и в семейния живот. Приема предупреждения и наставления. И е способен да замълчи, и да не отвори уста или да се изкаже за какво ли не, да, за кой ли не, способен е да не говори за неща, които всъщност не разбира, понеже с удоволствие пребивава в ниското. Да, той използува възможностите да пребивава там, защото там мирът е безконечен.-

Смиреният се пази преди всичко да не съди и критикува ближния си, понеже всеки, който прави това, безспорно се е въздигнал и е заел място на съдебния престол. Там седят съдиите.

Тогава човек е толкова далеч от смирението, колкото е далеч изтокът от запада. И точно толкова далеч е Божията благодат от такава една личност!

Докато човек е смирен, има така да се каже застраховка за живота! Бог е благодатен и милостив към всички хора, с изключение на горделивите, високомерните, своеумните и надутите, понеже те са противници на Бога! Горките хора!

Devotional

В статията: „Божията благодат, богата и сигурна“ много ясно се вижда, че Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат. Как мислиш, защо е така? Можеш ли да дадеш пример от всекидневието, когато Бог дава благодат на смирения?

You have to log in if you want to save your answer.