Божият метод на работа

във всичко значително е винаги един и същ. Това е напълно правилно, понеже всички хора имат еднакви склонности да се въздигат, да имат високи мисли за себе си, така че сами да приемат славата за това, което Бог в своята голяма благодат е подействал чрез тях или в тях.

Ето защо неговият план и методът му на работа  е  да предотвратява  това. И работата му цели да ни събори по плът и да направи да паднем съответно в собствените си очи, като ни остави безуспешни в едно или друго нещо, отдръпвайки себе си и своята благодат в определени случаи, така че ние да можем да вкусим плода на нашите пътища, плода на собствената ни сила, воля и разум.

По този начин биваме смирявани и получаваме баласт в кораба на живота си, за да можем да носим платната във всяко променливо време, без да се преобърнем – и в добро състояние да стигнем до вечното пристанище.

Неговата любвеобилна добра воля е да ни възвиси със себе си, и точно затова трябва мощно да ни разруши, за да можем по-късно да издържим издигането без да приемаме слава за себе си.

Той извършва това с твърда ръка и твърдо сърце, без ни най-малко да се влияе от липсата ни на разбиране за начина му на действие.

Слава, слава, слава да бъде на неговото име!

Devotional

В статията: „Божият метод за работа“ Аслаксен пише за това човек да приеме слава, която принадлежи на Бога. Едно нещо е да приемаш слава от хората, но можеш ли да дадеш друг конкретен пример, как човек може да приеме слава, която принадлежи на Бога, и защо това е толкова опасно?

You have to log in if you want to save your answer.